Sveikinimai - Naujieji metai

Baltos snaigės jau krinta į žemę.
Stiprėja vėjas linksmai per laukus,
Štai nuėjo jau metai pasenę,

Su naujaisiais sveikinu jus. ***.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltos-snaiges-jau-krinta.html

Skrenda dienos,
Kaip paukščiai sparnuoti,
Dingsta dienos tarytum sapne,
Štai jau baigės metai senieji,
Su naujaisiais leisk pasveikint tave.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/skrenda-dienos-kaip-pauks.html

Gal per greit Tau, rodos, metai bėga,
Jei vakar linko žieduos obelis,
O ryt išbridę į sidabrinį sniegą,
Vėl į duris Naujieji pasibels.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gal-per-greit-tau-rodos-m.html

Dvylika, dvylika muša rodyklė
Ir nusišypso žvaigždėtas dangus
Su Naujais metais, su nauja laime,
Sveikina tave mano širdis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dvylika-dvylika-musa-rody.html

Su baltutėm snaigėm,
Su baltais žiedais,
Leisk tave pasveikint,
Su naujais meteliais šeis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-baltutem-snaigem-su-ba.html

Laikrodis dvylikt tyliai išmuš,
Jo aidas linksmai suskambės,
Linkiu Jums Naujuosius metus,
Praleis linksmai prie šampano taurės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laikrodis-dvylikt-tyliai-.html

Gražiais darbais, šviesiom dienom,
Senus metus palydim.
Skambiom dainom,
Meiliom šnekom,
Išbriskim baltą brydę į ateinančius metus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/graziais-darbais-sviesiom.html

Balta, balta- vien pūga už lango
Ir varpeliai skamba, ar girdi?
Bet pakelk akis Į gruodžio dangų,
Kiek vilties pasauly ir širdį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/balta-balta-vien-puga-uz-.html

Naujieji per žemę ateina-
Tai amžių smiltelė maža.
Lai neša jie džiaugsmą,
Lai neša jie laimę,
Kartu su kiekviena diena.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujieji-per-zeme-ateina-.html

Lai pildosi viltys svajotos, žadėtos...
Lai būna šie metai vien gero pradžia...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-pildosi-viltys-svajot.html