Sveikinimai - Naujieji metai

Te neblėsta jauki šiluma Nei širdy, nei namų židiny. Tai, ko troškot ir laukėt ilgai, Tegul atneša metai nauji.


http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-neblesta-jauki-siluma-.html

Tamsią naktį žvaigždelės tik budi,
Jos pakvies mus snieguotais takais
Per eglutės šakutę šią žalią
visiems džiaugsmo ir laimės linkės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tamsia-nakti-zvaigzdeles-.html

Ir nuoskaudas, ir rūpesčius pamiršę,
Prie stalo, tiesto balta drobule,
Plutelę tegul lauš kiekvieno pirštai,
Kaskart linkėdami vėl būt šalia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-nuoskaudas-ir-rupesciu.html

Lyg žiburėliai mirga žvaigždės,
Žygiuoja pilnatis laukais.
Senieji metai baigias,
Sėkmės gyvenime Naujais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lyg-zibureliai-mirga-zvai.html

Žavingo Valso sūkury
Linkiu sutikt Naujus Metus
Pakelti taurę už senus
Už laimę, džiaugsmą ir draugus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zavingo-valso-sukury-link.html

Slenka, bėga metai
Štai ir vėl žiema.
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/slenka-bega-metai-stai-ir.html

Te rūpesčiai lyg rūkas išsisklaido
Tebūna širdyje ramu, ramu
Te neišnyksta šypsena nuo veido
Te neišeina laimė iš namų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-rupesciai-lyg-rukas-is.html

Palikit gruody ilgesį ir skausmą,
Pamirškite, jei tekdavo liūdėti
Bestovint ant Naujųjų Metų slenksčio
Aš noriu glėbį laimės palinkėti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palikit-gruody-ilgesi-ir-.html

Daug metuose būna laimės
Daug valandų brangių,
Bet šie Naujieji metai
Te pasilieka brangiausi iš visų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/daug-metuose-buna-laimes--1.html

Iš lėto krinta snaigės
Lyg pasaka svajų.
Senieji metai baigias
Laimingų Tau Naujų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/is-leto-krinta-snaiges-ly.html