Sveikinimai - Naujieji metai

Išbraidę purų sniegą,
Tyla apgaubę šilą,
Žvaigždėm nusėję dangų
Naujieji atkeliaus.
Tegul atneš jie skaidrų džiaugsmą,
Dienas, be skausmo, be kančių,
Te neišeina meilė, laimė iš namų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isbraide-puru-sniega-tyla.html

Laimingas žmogus,
Kuris moka tikėti,
Kad metai gražiausi
Dar ateity.
Tebuna jie - kilnūs,
Džiaugsmingi, saulėti.
Tebuna jie meilės pilni!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laimingas-zmogus-kuris-mo.html

Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Kai žiema vėl žemę nubučiuos.
Ir kai žodžiai gerumu pavirtę,
Tūps lyg paukščiai ištiestuos delnuos.
Svajonės, trapios lyg varvekliai,
Eis sutikt naujos aušros.
Tebūnie Jums geras šitas rytas,
Ir diena ir metai nuo pradžios.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tebunie-jums-geras-sitas--1.html

Tą tylią naktį ateina Viltis,
Ateina Šviesa ir Gerumas.
Te šiandieną visur jie pasklis,-
Varganuos kambarėliuos ir rūmuos!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ta-tylia-nakti-ateina-vil.html

Tesudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Ir išsipildo Jūsų norai
Bei linkėjimai gerų žmonių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tesuduzta-metu-negeroves-.html

Senieji Metai savo dainą baigia,
O kokią mums Naujieji padainuos?
Gal apie meilę, kaip šampanas svaigią,
Gal apie žemėj esančius džiaugsmus?
O mes norėtume Tau vieno palinkėti-
Būk laimingiausias žemėje žmogus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/senieji-metai-savo-daina-.html

Žėruoja eglė. Spindi, tviska
Kokia ji šiandien nuostabi,
Užmiršusi pasauly viską
Sidabro rūbais žėri, tviska
Ir neša šilumą širdy.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zeruoja-egle-spindi-tvisk.html

Jie ateis per laukus,
Tulpių puokštę ant lango nupieš.
Tu įleisi Naujuosius Metus,
Jie Tau laimę į ranką įdės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jie-ateis-per-laukus-tulp.html

Kai dūžiai iškilmingai
Naujus Metus paskelbs,
Kažkas į tavo langą
Nedrąsiai pasibels.
Tegul tai būna laimė,
Tikėjimas, viltis,
Lai būna tavo meilė
Ir tavo ateitis ...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-duziai-iskilmingai-na-1.html

Prabėga metai kaip žirgai laukiniai,
Nusineša kartu jie laimę ir džiaugsmus,
O širdyje išlieka tik prisiminimai,
Kurie sušildo sielą per Naujus metus.
Ir TU išsaugok tuos prisiminimus
Apie gražias praėjusias dienas.
Sutik Naujus metus ne nusiminus,
O keldama šompano sklidinas taures
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabega-metai-kaip-zirgai.html