Sveikinimai - Naujieji metai

Langai, veidai ir žvaigzdės šviesios,
Tartum pasaka naktis.
Ir rodos rankos pačios tiesias
Naujųju Metu pasitikt...
Tai pasvajokim šitą naktį
Svajonei savo iš paskos,
Kad mūsų meileje pakaktų -
Stiprybės, džiaugsmo ir aistros.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/langai-veidai-ir-zvaigzde.html

Te neblėsta jauki šiluma
Nei širdy, nei namų židiny.
Tai, ko troškot ir laukėt ilgai,
Tegul atneša Metai Nauji.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-neblesta-jauki-siluman.html

Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms. Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir atlaidūs. Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų saulėtų dienų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/likimas-metams-pavede-dal-1.html

Kai Naujieji į duris pabeldžia
Rodos, žemė spindi dar balčiau
O žvaigždynai, apkabinę delčią,
Nusileidžia prie žmogaus arčiau...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-naujieji-i-duris-pabe.html

Te paseka Tau Naujieji metai pasaką. Ne apie klaidžią sniego pūgą, ne apie žiaurų vėją... Ne! Te paseka Tau pasaką tikrovėje apie laimę, kurios trokšti Tu, kurios trokštu aš, kurios trokšta tūkstančiai tokių kaip mes.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-paseka-tau-naujieji-me.html

Virš mūsų žemės žiebiasi nauja laiko žvaigždė. Tegu ji nušviečia mūsų gyvenimus gėrio ir meilės šviesa, rodo prasmingų darbų ir lūkesčių išsipildymo kelią.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/virs-musu-zemes-ziebiasi-.html

Kad viskas, kas bloga paliktų pilkoj praeity,
Kad Jūsų skruostų nevilgytų ašara karti,
Kad laimė klajūnė ateitų į jūsų namus,
Kad laimė ir džiaugsmas lydėtų Naujuosius Metus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-viskas-kas-bloga-pali.html

Te Naujieji lyg paukščiai ant savo sparnų
Neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę.
Tegul tyliai, it fėja, į jūsų namus
Įžengia meilė, darna ir ramybė.....
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/te-naujieji-lyg-pauksciai.html

Negailestingas laiko ratas
Ir vėl ryžtingai apsisuko:
Štai jau senus metus išlydim,
Nauji į mūsų kelią suka.
Lai bus jie šviesesni nei buvę,
Te išsisklaido abejonės,
Tegul jie atneša ramybę
Ir išsipildymą svajonių...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/negailestingas-laiko-rata.html

Tegul troškimai Jūsų kilnūs, dideli
Naujaisiais metais išsipildo.
Tegul darbai visi visi
Įprasmina dienas ir Jus sušildo.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-troskimai-jusu-kiln.html