Sveikinimai - Naujieji metai

Naujieji Metai vėl ateis
į mūsų Žemę,
Ir žvaigždės vėl mirgės –
Kaip ir prieš metų
tūkstančius kadais...
O Žemė dar labiau
ir alks
ir trokš –
Ramybės vėl!
Ir vėl taikos!
Ir meilės blėstančios ugnies...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/naujieji-metai-vel-ateisi.html

Pasipuošę sidabro karūnom,
Nauji metai į sostą įžengs:
Naują viltį pasės, Žemės kūną
Nauju apdaru greitai apdengs.
Ir iš naujo jėgų pasisėmę,
Vėl keliausim brangiąja Žeme,
Atsinaujinę ir sutvirtėję,
Su nauja svajone širdyje...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasipuose-sidabro-karunom.html

Palikim gruody ilgesį ir skausmą,
Gramzdinkim liūdesį giliausioj užmaršty,
Juk stovim ant Naujųjų metų slenksčio -
Viltim šviesiausiom pildosi širdis!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palikim-gruody-ilgesi-ir-.html

Krištolinėm snaigėm nužertu taku
Švenčių pasitikti skubame kartu.
Ir neleis sužvarbti spindinti viltis,
Kad sėkmė ir laimė greitai aplankys,
Kad Naujieji metai bus mums geresni,
Stiebsimės į šviesą savo širdimi!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kristolinem-snaigem-nuzer.html

Lyg baltas perlas planeta
Per amžius skrieja Visata.
Ir mes su šviesuliu kartu
Keliausim į kitus metus.
Naujas viltis ir svajones
Tegul Naujieji mums atneš,
Kad būtų Žemė iš tiesų
Lyg tyras perlas debesų!


http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lyg-baltas-perlas-planeta.html

Prabėgę metai niekad nesugrįžta,
Bet pasitikime naujus su viltimi,
Kad pragyvensime dar ilgą šviesų amžių
Ir niekad nepasensim širdimi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabege-metai-niekad-nesu.html

Kaip siūlus kamuolin močiutė,
Likimas veja dieneles.
Lyg vakar žvakutes užpūtą,
Vėl ruošiamės Naujuosius švęst.
Tegul gija ši nenutrūksta
Dar šimtą metų. Ir kasryt
Su viltimi nenugalėta
Vis kilsim laimės pasitikt...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-siulus-kamuolin-moci.html

Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą -
Jie tavąjį girdės ...
Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą -
Jie tavąjį matys,
Mylėk kitus, save užmiršus,
Ir jie tave mylės ...
Tikėk kitais kaip savo žingsniais,
Ir jie tavim tikės!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/girdek-sava-sirdimi-kiekv-1.html

Mirga žvaigždės,
Mėnuo teka,
Švenčių nuotaika linksma.
Naujųjų Metų rytą
Aš sveikinu Tave.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mirga-zvaigzdes-menuo-tek.html

Metai tarsi traukiniai -
Reikia tikrinti bagažą
Kas vagonuose tenai.
Jei vagonas veža laimę
Meilę didelę, džiaugsmus
Leidžiam vežti tiek kiek telpa,
Nes bagažas malonus.
Jei tiktai bagažas keistas,
Jei nelaimės, liūdesiai,
Reikia keleivius nubausti.
Kontrabanda – negerai!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/metai-tarsi-traukiniai-re.html