Sveikinimai - Romantiški sveikinimai

Kad iš dangaus aš gaut sparnus galėčiau,
Ir neštų jie kaip nerami dvasia,
Plasnočiau aš audras įveikęs, lėkčiau,
Kur tavo nuostabių akių šviesa...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kad-is-dangaus-as-gaut-sp.html

Iš žiedelio bursi: myli ar nemyli
Tagul visą tiesą žiedas pasakys,
Bet jisai nesako, baltas žiedas tyli
Atsakyti gali mylinti širdis

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/is-ziedelio-bursi-myli-ar.html

Kur vargas - ten aš,
Kur laimė - ten tu.
Kur vargas ir laimė -
Abu mes kartu.
Nuvys darželyje narcizai,
Verks lelija rudens belaukdama.
Bet tavo veidą visą laiką
Tepuoš švelni, tyli, žavinga šypsena...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kur-vargas-ten-as-kur-lai.html

Mes visi trys kartu:
Aš, meilė ir tu!
Meilė - pavasario duktė.
Pas mus ji netyčia užklysta.
Meilė - švelnumo gėlė,
Nuo menko vėjelio nuvysta...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-visi-trys-kartu-as-me.html

Kai aš pradėjau tave geriau pažinti,
Tu mano gyvenime užsikariauji vis
Didesnį ir didesnį patrauklumą.
Aš tavęs pamiršti niekaip negalėsiu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-as-pradejau-tave-geri.html

Nėra akių, kurios matytų saulę
Be žydraspalvių dangaus debesų,
Nėra širdies, kuri pamirštų meilę.
Be ilgesio ir be kančių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nera-akiu-kurios-matytu-s-1.html

Pasaulyje nėra nieko brangesnio, kaip
pirmoji meilė. Ir nieko nėra žiauresnio,
kaip jos netekimas.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasaulyje-nera-nieko-bran.html

Patikėk, aš ir vėtroj ateisiu.
Ir tada, kai žaibai sutviskės.
Patikėk. aš ne pyktį tau nešiu
Aš atnešiu tau žiedą gėlės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/patikek-as-ir-vetroj-atei.html

Meilė parodo, kiek daug didžių dalykų prarandama. Bet jei nemylite, tai visai nesvarbu, kas dar yra - visa to vis tiek nebus pakankama.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-parodo-kiek-daug-di.html

Sunku mums būtų be vilties !
Be jos skausme kas nuramintų!
Kas duotų širdžiai tiek ugnies?
Kas ištvermę varge gamintų?
Ji mums brangiausia dovana!
Visur kaip angelas ji lydi !
Ji mus stiprybė, mus drąsa!
Pats pragaras mums jos pavydi!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sunku-mums-butu-be-viltie-1.html