Sveikinimai - Romantiški sveikinimai

Mano širdy spyglys įstrigo
Ištraukti jį tik tu gali
Ji daužės naktimis nemigo
Ji šaukė sapnuose,
Kur tu !? Ateiki!
Migla išsklaidyki!
Sutramdyk nerimo kančias
Šalu tik nuo savęs nevyki
Nušluostyk ašaras kančias
Priglauski prie širdies dar kartą
Ir skausmo spygli nuramink
Švelniai ištarki mano vardą
Švelniai ir atsargiai apkabink!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mano-sirdy-spyglys-istrig.html

Meilė brangesnė už visus pasaulio turtus: ji deimantas, kurio net karaliai negali nusipirkti; ji-visas pasaulis, nors meilę galima apkabinti abiem rankom.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-brangesne-uz-visus-.html

Svarbiausia šiam pasaulyje - tai Meilė, - Jos stokoja daugelio širdis. Juk Meilė - ne vien jausmas, bet Palaima, Džiaugsmas, neapsakoma Viltis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/svarbiausia-siam-pasaulyj.html

Atmink, kad laužas dega tik tada kai juo rūpinamasi, kai į laužą dedamos malkos, pučiamas oras.. Uždegtas laužas gali neužgesti visą amžinybę, jei prie jo budėsi ir visada jį pakurstysi.. todėl.. norėdama išsaugoti meilę, kaip ir tą laužą, privalai kiekvieną sekundę, akimirką, ja rūpintis, kad visada degtų tavo mylimo žmogaus ir tavo širdyse!!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atmink-kad-lauzas-dega-ti.html

Noriu kas kartą girdėti tą balsą, Tą švelnų juoką taip veriantį klausą, Noriu matyti tavąsias akis, Likti, budėti prie jų per naktis..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noriu-kas-karta-girdeti-t.html

Kur tu esi, mano meile? Aš be tavęs jau nykstu. Kartais atstoji man saulę, bet kai tik lyja – pykstu. Kur tu esi, mano laime? Aš be tavęs lyg lietus – piktas, negeras savaime. Grįžki, ir būkim kartu..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kur-tu-esi-mano-meilea-as.html

Kai tu miegosi, aš galvosiu apie tave, kai tu eisi aš svajosiu eit šalia, kai tu verksi aš būsiu ašara tava, kai tu džiaugsies, aš būsiu džiaugsmo dalele!!!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-tu-miegosi-as-galvosi-1.html

Kai baltos snaigės kris ant tavo veido.. šviesus mėnulis tau bučiuos akis.. tu prisimink - kažkur pasauly yra švelni ir mylinti širdis..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-baltos-snaiges-kris-a-1.html

Meilė tramdo išdidžias širdis, pasipūtėlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybė - viską taurinti ir kilninti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-tramdo-isdidzias-si.html

Myliu tave, karštai, pavydulingai, Beprotiškai turėdamas kentėt, Myliu tave taip stipriai ir aistringai, Jog Dieve duok ir tau taip pat mane mylėt.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/myliu-tave-karstai-pavydu.html