Sveikinimai - Romantiški sveikinimai

Moterys būtų nuostabios, jei galėtum patekti į jų glėbį nepatekdamas joms į nagus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/moterys-butu-nuostabios-j.html

Kada Tau atsibos nakties dangus, balta spalva kada atrodys per tamsi.. Atmink, yra kažkur toksai žmogus, kuriam pasaulyje vienintelė esi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kada-tau-atsibos-nakties-.html

Paprašysiu aš vėjelio, kad nulėktų pas tave.. prisiglaustų prie veidelio, pabučiuotų už mane :)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/paprasysiu-as-vejelio-kad.html

Meilė – pasaulio duktė Pas mus ji netyčia užklysta Meilė švelnumo gėlė, Nuo menko vėjelio nevysta... Meilė – ragana pikčiausia, Kaušas verdančios smalos, Skausmo jūra kuo giliausia, Išmislas kvailos galvos...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/meile-–-pasaulio-dukte-.html

Kur tu esi, mano meile? Aš be tavęs jau nykstu. Kartais atstoji man saulę, bet kai tik lyja – pykstu. Kur tu esi, mano laime? Aš be tavęs lyg lietus – piktas, negeras savaime. Grįžki, ir būkim kartu..
Jei mano akys virstų vėju, pajustum,kad visąlaik glostau tave. Jei mintys taptų šilku, būtum visada šilko pataluose. Jei per anksti numirčiau, dangus verkdamas pasakotų, kaip man trūksta Tavęs..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kur-tu-esi-mano-meilea-as-1.html

Kartais, kai aš nieko nemyliu...aš myliu vandenį... Jis tyras, skaidrus...jis nesuduš...kol nevirs ledu... Kartais, kai aš nieko nelaukiu...aš laukiu vėjo...Jis švelnus, nematomas...jis nepabėgs...kol nevirs viesulu... Kartais, kai aš nieko nebeturiu...aš turiu tave...Tu pasaka, stebuklas...tu gyvybė...kol nevirsti skausmu...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kartais-kai-as-nieko-nemy.html

Laikas atšaldo ir naikina mažą meilę, bet didina ir stiprina didelę, panašiai, kaip vėjas gesina žvakę, bet įpučia gaisro liepsną.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laikas-atsaldo-ir-naikina.html

Šviesos užgeso.. Liko tik žvakių liepsna, kuri blankiai apsviečia tavo kūno siluetą... Aš lėtai priarteju prie tavęs Ir aistringai pabučiuoju..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sviesos-uzgeso-liko-tik-z.html

Pabučiavimas tavo buvo karstas ir trumpas. Kaip žaibas staigus ir svaigus kaip naktis O galinga pagunda - mes suklupom. Negaliu aš pamiršti tų įkaitusių lūpų. Jos išdegino žymę iki širdies gilumos. Beprotiško svaigulio - suartejo mūsų kūnai! Žinau, kad ir tavo aistra - buvo kaip laužo liepsna!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pabuciavimas-tavo-buvo-ka.html

Mėlynos tavo akys visada ziūrejo kažkur į tolį lyg kažko ieškojo! Tu visada su manim švelnus. Tad tu ir pasilikai toks..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/melynos-tavo-akys-visada-.html