Sveikinimai - Užuojautos

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mirtis-–-tai-slenkstis-.html

Jei dar įmanoma tave paguosti,
Žinok, kad širdys mūsų gedi su tavim.
Tik žmogui skausmą pažaboti,
Surast ramybę, susitaikyt su lemtim.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-dar-imanoma-tave-pagu.html

Pasakyk, saulele, kodėl žemė tyli,
Kai brangiausią žmogų atima iš mūsų?
Erškėčiuotą kelią eitum,
Kad tiktai sugrįžtų vėlei į namus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasakyk-saulele-kodel-zem.html

Telydi Jus paduoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiai mamai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/telydi-jus-paduoda-ir-dva.html

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir artimiausius iš visų.

Nuoširdžiai užjaučiame..
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-negailestingas-.html

Liko smėlio kapas, šaltas, nebylus,
Paliko skausmas širdyje gilus...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/liko-smelio-kapas-saltas-.html

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui priglaudė mylimą sūnų, vyrą, tėvelį...
Dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame jo artimiesiems.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kapu-tyla-ir-juoda-zemele.html

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-visi-bejegiai-pries-l.html

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noretume-kad-musu-zodziai.html

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/imam-gela-sirdin-ir-dalij.html