Sveikinimai - Užuojautos

Gyvenimas - tarsi žvakė:
Sužibo, nukrito, užgeso...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-tarsi-zvake-suz.html

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nepareis-nesugris-nepabel.html

Aš daugiau į namus nepareisiu,
Nebelaužkit man duonos juodos.
Valgau mirusių juodąjį vaisių,
Jo man žemė pakankamai duos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-daugiau-i-namus-nepare.html

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus...
Visiems širdy gėla gili išlieka
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/isejo-is-kur-negrizta-nie.html

Žmogus bejėgis
Ir gamta, ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti
Niekas negali...
Dar taip reikėjo
Tavo rankų ir širdies.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmogus-bejegisir-gamta-ta.html

Gyvenimas - negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir
Artimiausius iš visų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenimas-negailestingas--1.html

Amžiams užsimerkė Tavo akys.
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas - lyg negyjanti žaizda.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/amziams-uzsimerke-tavo-ak.html

Liko nuotraukos, rūbai, daiktai,
Liko skausmas, širdis sužeista,
O gyvent ir toliau privalai,
Leidus laikui paguosti Tave.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/liko-nuotraukos-rubai-dai.html

Visos mūsų maldos kasdieninės:
- Viešpatie, duok tėviškės dangaus...
Tik tenai pailsusios krūtinės
Po visų kelionių atsigaus.
B. Brazdžionis
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visos-musu-maldos-kasdien.html

Jūs likote tarsi kažko netekę,
O juk, tiesa, - netekote tiek daug.
Uždekite širdy dar vieną žvakę
Ir atsitieskite skausme.
J. Marcinkevičius
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jus-likote-tarsi-kazko-ne.html