Sveikinimai - Užuojautos

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti
Mylimo Tėvelio niekada.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tik-brangus-prisiminimas-.html

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą -
Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.
Tušti namai švies netektim iš tolo,
Nors grįžti ten skubėsit su viltim.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/liudesit-jus-bet-laikas-g.html

Jus palietė tamsa ranka vėsia -
Dabar jokia užuojauta neguodžia,
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jus-paliete-tamsa-ranka-v.html

Visada mama liks su Jumis,
Nors žodžiais ir neprakalbės:
Pavasarį - žieduos švelniuos,
Rudenį - lapų šlamesy.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visada-mama-liks-su-jumis.html

Nors drasko širdį skausmas, abejonės,
Nepulk į neviltį - ji pragaištinga.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nors-drasko-sirdi-skausma.html

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ji-gyvens-geles-kiekvienu.html

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.
Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.
Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mes-negalime-uzpildyti-ju.html

Žmogus - tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmogus-tik-zemes-svecias-.html

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvarte sušildytų paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noretume-kad-musu-zodziai-1.html

Nebeišgirsit jau daugiau tėvelio balso,
Tik paliks atminty jo žodžiai ištarti.
Užgeso mielos akys,
Nusviro darbščios rankos
Ir paliko vien sielvartas širdy.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nebeisgirsit-jau-daugiau-.html