Sveikinimai - Užuojautos

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/netektis-o-gal-zvaigzdeai.html

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
Kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš nebegaliu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palinguoki-vejau-diemedzi.html

Pasakykit, žmonės, kodėl žemė tyli
Kai brangiausią žmogų atima iš mūs.
Erškičiuotą kelią eitum šimtą mylių,
Kad jisai pareitų vėlei į namus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasakykit-zmones-kodel-ze.html

Ilgas kelias dar buvo keliauti,
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?
Gyvenimui vainiką pynei,
Bet nebaigtą jį palikai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ilgas-kelias-dar-buvo-kel.html

Tokia skaudi ir netikėta ši mirtis.
To sopulio niekam neišmatuoti.
Gyvybės kainą žino tik mamos širdis,
Kuri nemoka imti, o tik duoti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tokia-skaudi-ir-netiketa-.html

Mirtis skausminga ir beskausmė būna,
Gyvenimas be skausmo - niekada.
Ir jeigu toks gyvenimas sugriuvo,
Tai tik likimo, ne žmogaus, klaida.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mirtis-skausminga-ir-besk.html

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgęso, dangus tik žėri amžinai. Tu sušukai esu - mes esam, o aidas atkartojo kaip trumpai. (V.Aistis)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzsidege-zvaigzde-ir-vel-.html