Sveikinimai - Vaikams

Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidelis dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne...
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, nei klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai dar ilgai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-vaikiskas-mazas-pasa-1.html

Tu jau esi.
Tu dar nemoki juoktis,
Todėl verki - iš laimės, iš smagumo!
Bet štai,
Ieškodamas Mamos - nusišypsojai...
Kaip gera būti!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-jau-esi-tu-dar-nemoki-.html

Sužibo žvaigždelė-
užgimė dukrelė.
Dalia žvaigždelės-
šviesti ir žibėti,
Mažos dukrelės-
augti ir stiprėti...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/suzibo-zvaigzdele-uzgime-.html

Spindi ašaros motutės
Obelų žieduose -
Auk, vaikeli, būk didutis
Mamą pavaduosi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/spindi-asaros-motutes-obe.html

Apšerkšniję mūsų žiemos -
Balta, balta - kur dairais -
Ilgas pasakas mažiemus
Seka pirkioj vakarais.

Apie klaidžią sniego pūgą,
Saulės nukirptas kasas -
Apie žąsiną moliūgą,
Kur išskrido į dausas.

Apie vilką, baltą mešką,
Burtus, išdaigas velnių,
Apie vandenis, kur teška
Iš sidabro šulinių.

Apie trečią brolį Joną -
Koks jis raitelis puikus.
Apie Eglę - žalčio žmoną,
Medžiais paverstus vaikus.

Kaip našlaitė nusiminus
Grįžo tuščiomis atgal. . .
Brenda pušys per pusnynus
Ir išbrist niekaip negal! -

Pusnynuos nykštukai miega,
Aukso žuvys po ledu -
Bėga ragana per sniegą,
Nepalikdama pėdų.

Našlaitėlė gero būdo -
O jos pamotė pikta ...
Bet... senelė užusnūdo.
Ir jos pasaka baigta.

S. Nėris
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/apserksnije-musu-ziemos-b.html

Gimtadienio proga aš linkiu,
Kad atėjęs į šią didelę žemę
Taptum dideliu žmogumi,
O tavo žingsnius telydi tik džiaugsmo ašaros.
Buk laimingas...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gimtadienio-proga-as-link-1.html

Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidukas dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul buna ilgai, dar ilgai....
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tavo-vaikiskas-mazas-pasa-2.html

Aukite didučiai,
Aukite gražučiai,
Nakteles ramias turėkit
Ir gražius sapnus regėkit.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/aukite-diduciai-aukite-gr.html

A-a a-a, vaikeli,
Mažas nedideli,
Čiučiu liuliu, mažuteli,
Mažas nedideli.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/a-a-a-a-vaikeli-mazas-ned.html

Lylia lylia pupų,
Lylia lylia pupų,
Lylia lylia lyliučiuku,
Lylia lylia mažučiuku

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lylia-lylia-pupu-lylia-ly.html