Sveikinimai - Vaikams

A-a a-a mažų,
A-a a-a gražų,
Voi liuliuciai liuliuciai,
Mažų mažutėlį
Gražų gražutėlį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/a-a-a-a-mazu-a-a-a-a-graz.html

Tiuka, tiuka.
Tiuka tiuka tiuka,
Aš mažutį tiuka.
Aš Sauliukų a-a a-a a-a.


Liūlia liūlia liūlia.
Liūlia mažutį, liūlia dabiliukų.
a-a a-a a-a a-a.
a-a a-a a-a.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tiuka-tiuka-tiuka-tiuka-t.html

Lyly lyly, rūtelis,
Lyly lyly, maželis,
Lyly ly, kvietkelis,
Lyly ly, pupela,
Lyly lyly, dobilelis,
Lyly lyly, žolynėlis,
Lyly lyly, žirnelis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lyly-lyly-rutelis-lyly-ly.html

Ciuci liuli mažukucį,
Oi pupuli drabnukucį,
Oi liuliuci karvelaicį,
Oi pupuli sakalaci,
Oi liuliuci obelaici,
Lulia ciuciai bernužėlį
Oi liuliucį obelelį,
Ciuciai pupai diemantaicį,
Tai ciuciuli deimantėlį,
Vai liuliucį sakalėlį,
O pupuci ųžolelį,
Vai liuliuci drabnukucį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ciuci-liuli-mazukuci-oi-p.html

a-a a-a karolėlį,
ciuciai liūliai poterėlį.
*
Liūli liūli vaikutėlį,
Ciucia liūlia paukštužėlį.
*
A-a a-a mažukucį
Ciuciai liūliai drabnukucį.
*
A-a a-a karvelį,
Ciuci liuli paukštelį.
*
A-a a-a pucinėlį,
Ciuciai liūliai dobilėlį.
*
Liūli liūli liūli,
Ciuci liūli liūli.
*
Mik, vaikeli mažukas,
Ciuci liūli drabnukas.
*
Mik, vaikeli, trupucį,
Susapnuokie kukucį.
*
A-a a-a alialia,
Ciuci liūli liūli.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/a-a-a-a-karoleli-ciuciai-.html

Liūlia liūlia, sūnutis mana, liūlia,
Liūlia liūlia, baltus dobilelis, liūlia,
Liūlia liūlia, vaikutis mana, liūlia,
Liūlia liūlia, baltus karvelėlis, liūlia,
Liūlia liūlia, markus demedelis, liūlia,
Liūlia liūlia, žalioja rūtela, liūlia,
Liūlia liūlia, sakuolėlis mana, liūlia,
Liūlia liūlia, demedėlis žalias, liūlia,
Liūlia liūlia, vaikutėlis mana, liūlia.

Liūlia liūlia, liūlia,
Jaš tavi liuliuoji, liūlia.
Sūnutis mana, liūlia,
Liūlia, gražiausis, liūlia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/liulia-liulia-sunutis-man.html

Liuliai liuliai vaikelį,
Liuliai liuliai mažukų,
Liuliai liuliai brangiausių,
Liuliai liuliai gražiausių.
Liuliai liuliai, duosiu bulkelį,
Liuliai liuliai, pienelio.
Žumik žumik, viena akelė,
Žumik žumik, ir kita akelė,-
Aš darbelį ramiai padarysiu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/liuliai-liuliai-vaikeli-l.html

Lylia lylia, mažutėli,
Lylia lylia, brolutėli,
Lylia lylia, mik miegelio.
Lylia lylia, ko nemiegi?
Lylia lylia, ko tu rėki?
Lylia lylia, cit, neverki,
Lylia lylia, neraudoki.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lylia-lylia-mazuteli-lyli.html

Supu supu bernelį,
Supu supu sunelį,
Supu supu gražutį,
Supu supu myliutį.

Aš jį naru ažmigdyte,
Kad anas ilgiau miegotų.
Mana sūnelis drabnutis,
Mana sūnelis meilutis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/supu-supu-berneli-supu-su.html

A-a a-a, mažutis,
A-a a-a, gražutis,
Aš tav pasūpėsiu,
Aš tav palinguosiu,

Aš tau gražiausių
Dainų padainuosiu.
A-a a-a liūli,
A-a a-a ciucy.

A-a a-a, mažulis,
A-a a-a, gražutis,
A-a a-a a-a a,
A-a a-a liūli.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/a-a-a-a-mazutis-a-a-a-a-g.html