Sveikinimai - Vaikams

Ucia ucia ucia,
Lylia lylia lylia,
Mažutėlis ucia,
Bernukelis lylia.

Bernužėlis brungucis,
Kacinelis mazucis.
Miegy, pupele,
Miegy drabnute.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ucia-ucia-ucia-lylia-lyli.html

Čiučia liųlia pupą,-
Kas tave naktį supa?
Tėtė, mama, senelis,
Ketvirtasis – brolelis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ciucia-liulia-pupa-kas-ta.html

A-a a-a, pupa.
Kas tą pupą supa?
Supa tėtis ir mama,
Ir katytė murzina.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/a-a-a-a-pupa-kas-ta-pupa-.html

Čiūčia liūlia mažutėlį,
Čiūčia liūlia puputėlį,
Čiūčia liūlia pūkuose,
Čiučia liūlia minkštuose.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ciucia-liulia-mazuteli-ci.html

Čiučia liūlia, tegul guli,
Lylia lylia, tegul tyli.
Mik, vaikel, poguliuko,
Duok mamutei poilsiuko
Čiučia liūlia aukso žiedų,
Aukso žiedų, rūtų kvietkų.
Auk didutis, būk graitutis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ciucia-liulia-tegul-guli-.html

Lylia lylia, tegul tyli,
Čiučia čiučia, tegul pučia,
Liuliu liuliu, tegul guli.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lylia-lylia-tegul-tyli-ci.html

Čiučia liūlia mažutėlį,
Aukso žiedu, rūtų kvietkų.
Aukštai musios, žemai blusos,
Unt solalio kieta.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ciucia-liulia-mazuteli-au.html

Užmik užmik, birbute,
Ba ateina baubas.
Kai užmigsi, tai neras,
Kai pabusi, tai išneš
Į šilkinį krepšį,
Kur vaikučius neša.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzmik-uzmik-birbute-ba-at.html

Užmik užmik tu, vaikuti,
Yra bute baubas
Su šilkiniais čebatukais,
Su šilkiniais krepšeliukais,
Kur vaikučius neša.
Kai užmigsi, tai neras,
Kai pabusi, tai išneš.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzmik-uzmik-tu-vaikuti-yr.html

Užmik užmik, mažutėli,
Yra bute baubas
Su šilkiniu krepšeliu,
Su pyrago kampeliu,.

Katras rėks, kiš į maišą,
Katras nerėks, duos pyrago.
Kiš į maišą, veš į traką,
Mainys ant pyrago.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzmik-uzmik-mazuteli-yra-.html