Sveikinimai - Vaikams

Užmik užmik, marceliuke,
Yra bute baubas
Su šilkiniu krepšeliu
Ir pyrago maišeliu.

Jei užmigsi – duos pyrago,
Jei neužmigsi – šmukšt į žaką.
Tokius mažus vaikus renka,
Ant pyrago maino
Ir į prūdą meta.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzmik-uzmik-marceliuke-yr.html

Užmik užmik, N N,
Tupi kampe baubas
Su mediniais nagais,
Geležiniais ragais.
Jei nemigsi, jis pagaus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzmik-uzmik-n-n-tupi-kamp.html

Lylia lylia lylia, lylia lylia,
Ponaiciukų mana lylia lylia,
Didzadvarėlį lylia lylia,
Brungskarbėlį lylia lylia,
Siratėlį mana lylia lylia.
Ka gi nemiegi ramaus miegelio, lylia lylia,
Ramaus miegelio, lylia lylia?
Jau užusėda šviesi saulala, lylia lylia,
Jaugi sutema tumsi naktela, lylia lylia.
Ko gi našauki sava tevelia, lylia lylia?
Tava tevelis ir matinėla, lylia lylia,-
Šviesi saulyte, lylia lylia,
Šviesi aušrala, lylia lylia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lylia-lylia-lylia-lylia-l.html

Liūli liūli dukrelį,
A-a a-a mažųjų.
Užmik, mano dukrela,
Ramaus saldaus miegelio,
O aš greit suverpsiu
Baltuosius sa linelius
Ir išausiu drobelas,
Sukrausiu tau šarvelį.
Kab atvažiuos bernelis
Iš svetimos šalelės,
Aš dukrelėm drobeles
Vis nuklosiu kelalį
In svecimų šalelį.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/liuli-liuli-dukreli-a-a-a.html

Čiučia liulia, dukrėla,
Mano mielas vaikelis.

Užčiučiavus užliuliavus,
Toli duoč(iu), lauku leisč(iu)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ciucia-liulia-dukrela-man.html

Ūcia lylia tu, mažaja,
Ūcia lylia tu, drabnaja.

Kadu tavi išliuliuocie,
Kadu tavi išliuliuocie.

Lig pečelium cvircia cvircia,
Lig berželia aukščia aukščia.

Lig ųžalui drūcia drūcia,
Lig gulbelei balcia balcia.

Lig kiškelia greicia greicia,
Lig paukštelei sparcia sparcia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ucia-lylia-tu-mazaja-ucia.html

Lylia lylia,
Lig berželio aukščio aukščio,
Lylia lylia,
Lig kiškeliui greičio greičio,
Lylia lylia,
Lig ųžuolo drūčio drūčio,
Lylia lylia,
Lig pienelio balčio balčio.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lylia-lylia-lig-berzelio-.html

A-a a-a, mažutė,
Lylia lylia, brangutė.
Lylia lylia, kadu aš tavi užsupsiu,
Lylia lylia, kadu išsiruošiu
Dai aš sava dukrelį,
Dai mažų slugelį?
Lylia lylia, dukrelė,
Lylia lylia, mėtelė,
Lylia liulia, roželė,
Lylia liulia, ražičkėlę,
Lylia liulia, gražyja,
Lylia liulia, brangyja.
Maža mana slūgelė,
Graži mana mergelė.
Lylia lylia, per šikinį dagilia,
Ūcia ūcia, per šikinį puncia.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/a-a-a-a-mazute-lylia-lyli.html

Čiučia liulia vaikelėlį,
Lilia lilia mažutėlį.

Užmik, mano vaikelėlį,
Šitas baltas patalėlis,

Šitas baltas patelėlis,
Žalio vario lopšelėlis,

Žalio vario lopšelėlis,
Striūnų vytos auklytėlas.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ciucia-liulia-vaikeleli-l.html

Garbanėlė auksinės spalvos, susiraičius švelnučiais žiedeliais, nuo mieliausios pasauly galvos man brangesnė už turtą ir galią.
(L. Byron)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/garbanele-auksines-spalvo.html