Sveikinimai - Vakarinai sveikinimai

Saulė nusileido, dingo tamsoje,
Mus abudu kviečia sapnas tyloje.
Vos akis užmerkę būsim mes kartu,
Šalia vienas kito ir šalia sapnų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saule-nusileido-dingo-tam.html

Kai visi visi užmiega atkeliauja dėdė miegas,
Jis dalina sapniukus: ir gerus ir negerus.
Aš prašiau atsiųst tave,
O tas mulkis sako - NE!
Labanakt.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-visi-visi-uzmiega-atk-1.html

Užmerk akis, nes jau tamsu
Ir danguje tiek daug žvaigždžių,
O ta didžiausia iš visų,
Atneš tau nuostabių sapnų,
Kai ją pajusi nepamesk,
Nes ji žinok tau nuo manęs.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzmerk-akis-nes-jau-tamsu-1.html

Užgęsus šviesai danguje,
Tu užburi mane
Savom gražiom akim.
Ir niekur aš neištrunku
Iš tavo tų akių.
O tu stebi, aš tai žinau.
Priėjusi prie lango
Aš tavo veidą pamatau,
Ir užtraukusi užuolaidą
LABANAKT!
Linkiu aš tau..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uzgesus-sviesai-danguje-t-1.html

Saulutė leidžias vakaruos ir spinduliukai slepias pataluos. Mėnulis spindi danguje ir mėnesiena atsispindi akyse. Sapnelis leidžias nuo žvaigždžių užklos tave saldžiu miegu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saulute-leidzias-vakaruos-1.html

Ilgai tavęs aš nematysiu ir gal
Pamirši tu mane,
Bet aš tave mylėsiu
Ir aplankysiu nors sapne..
Labanakt

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ilgai-taves-as-nematysiu--1.html

Ką tik skambino inspektorius Sapnas, pavarde Labanakt. Liepe tau pasakyti, kad košmarai visi sulaikyti ir uždaryti. Todėl gali ramiai miegoti..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ka-tik-skambino-inspektor.html

Miegelis per padanges skrenda ir paslapčia lovytėn lenda. Tu nevaryk jo ir nebausk, o paprasčiausiai prie savęs priglausk.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miegelis-per-padanges-skr.html

Nori? Aš tai labai noriu. Tu taip pat nori? Tiesa? O gal ne? Na, nesilaužyk. Juk mes norim, tikrai norim miegučio..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/noria-as-tai-labai-noriu-.html

Tyliai mėnulis lopšinę dainuoja, žvaigždės tau švelniai akytes bučiuoja ir nešdami naktį ant savo delnų žvaigždynai tau linki saldžiausių sapnų..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tyliai-menulis-lopsine-da.html