Sveikinimai - Velykos

Sveikinam su šv. Velykom, linkiu pavasariškos nuotaikos, sveikatos.
Tegu ši velykų nuotaika praskaidrina jūsų dieną.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikinam-su-sv-velykom-l.html

Glėbį, pavasario gėlių noriu pasiūsti tau ir palinkėti sveikatos ir džiaugsmo.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/glebi-pavasario-geliu-nor.html

Su pavasario švente,
Su naujais darbais,
Su geresne sveikata
Ir geriausiu pasisekimų gyvenime.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-pavasario-svente-su-na.html

Velykų varpų gausmas Tepasiekia kiekvieno Jūsų širdį! Tepakelia Jus naujam, gražesniam gyvenimui! Pražyskite nauju pavasariu Dievo malonėje!
Velykų rytą Kristus iškilmingai žengia iš mirties į gyvenimą. Nuo kapo nuristas akmuo tampa pamatiniu mūsų tikėjimo akmeniu, nuolat primenančiu apie mūsų pačių prisikėlimą... Iš nevilties, iš baimės, iš pykčio, iš neapykantos... Mes galime pradėti naują gyvenimą. Juk vėluojantis pavasaris anksčiau ar vėliau ateis, tamsa tik laikinai užgožia šviesą, bet nepajėgia jos sunaikinti, o blogis niekada nenugalės tiesos ir meilės.
Džiugaus prisikėlimo džiaugsmo!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velyku-varpu-gausmas-tepa.html

Bundanti gamta skelbia apie artėjančią gražiausią pavasario šventę – Velykas.
Šios nuostabios šventės akimirkomis atgimkime tauresniems troškimams ir viltims, dalykime žmonėms gerumą, šypsenas ir meilę! Tegul mūsų širdys prisipildo gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubia ramybė, nauja viltis ir gyvenimo šviesa.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bundanti-gamta-skelbia-ap.html

Sulaukėme Kristaus prisikėlimo dienos... Nuoširdžiai sveikiname visus su šia nuostabia – Velykų ir gamtos pabudimo – švente. Lai gaudžiantys bažnyčių varpai pripildo Jūsų širdis gerumo, meilės, vilties ir tikėjimo. Tegul malonės, tiesos pažinimas visada lydi Jus ir Jūsų artimuosius. O prisikėlusio Kristaus artuma tesuteikia džiaugsmo ir ramybės kiekvieno namams. Linkime, kad skaisti pavasario saulė nepaliktų nė menkiausio negandos šešėlio Jūsų gyvenimo kelyje.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sulaukeme-kristaus-prisik.html

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pazadinus-kas-buvo-uzmigd.html

Sveikinu jus su šia Kristaus pergale, kuri yra ir kiekvieno mūsų būsimosios pergalės laidas. Noriu palinkėti ne tik sveikatos, ramybės ir džiaugsmo. Linkiu patirti prisikėlusiojo Jėzaus meilę ir palaimingąjį Prisikėlusiojo veikimą jūsų gyvenime. Su Velykomis!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikinu-jus-su-sia-krist.html

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – šventas Velykas. Šviesos tavo namams, skaidrumo tavo mintims, gėrio ir grožio tavo darbams!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atgimusi-gamta-dovanoja-p.html

Velykos – tai prisikėlęs Kristus, kuris mus išvedė: iš vergijos į laisvę, iš liūdesio į džiaugsmą, iš gedulo į šventę, iš tamsos į šviesą, iš vergovės į atpirkimą. Su šventomis Velykomis!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velykos-–-tai-prisikele.html