Sveikinimai - Velykos

Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vel-dangaus-skliautai-svi-1.html

Saulės zuikučių, gražių margučių,
pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo,
ryto rasos, pavasarinės aušros..
Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saules-zuikuciu-graziu-ma.html

Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną - mus visus..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/viltis-is-naujo-bunda-syl-1.html

Kai kėlėsi Jėzus gyventi - tai tam,
kad gyventų žmogus,
kad lemtį galetų pakelti,
sunkumams kad būt pakantus.
Su šv.Velykomis!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-kelesi-jezus-gyventi-.html

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia..
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sventos-velykos-mus-lanko-1.html

Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv.Velykomis!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/margas-margas-marguciukas.html

Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys -
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-noriu-palinketi-is-v-2.html

Kadagys žaliuoja,
Šviečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kadagys-zaliuoja-sviecia--1.html

Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos
Velykų rytmetį ankstyvą
Suklupsime šventos maldos,
Kurią kuždės ne lūpos.
Širdys Žodžius švenčiausius atkartos!
Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-saules-spinduliu-pirmu-1.html

Šią skaisčią pavasario dieną dovanoju Velykų margutį, dar pridedu kvapą purienų ir neblėstančios meilės truputį!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sia-skaiscia-pavasario-di-1.html