Sveikinimai - Velykos

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pirmieji-berzeliai-zaliuo-2.html

Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv.Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prisikelimo-rytas-pavasar-1.html

Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse,
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies..
Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gaivi-lyg-pavasario-vejas-1.html

Saulė šviečia, gamta bunda,
tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.
Su šv.Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saule-sviecia-gamta-bunda-1.html

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai
ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių,
o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą:
Pabuskime visi, prikelkim sielas, Vien meilei,
laimei būkim atviri - Paspauskime rankas,
užmirškim gėlą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-sv-velyku-dien-1.html

Girtutis zuikutis ridena baranką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/girtutis-zuikutis-ridena--1.html

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris,
Ir visa, ir visa kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-pieva-per-lauka-per-o-2.html

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pazadinus-kas-buvo-uzmigd-4.html

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką.
Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka.
Su ŠV. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasaris-ziedais-ispyne--1.html

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
tik nemuški jam į klyną,
jo kiaušiniai ne margi,
rimtam darbui jie skirti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/musk-kiausini-musk-kaimyn-1.html