Sveikinimai - Velykos

Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasaris-visus-buciuoja--1.html

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-kas-kad-siemet-toks-p-1.html

Suskambo Velykų varpai sidariniai -
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/suskambo-velyku-varpai-si-1.html

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ryztingai-nubloskes-ir-ta-1.html

Velykų bobutė po miestą skrajoja
Ridena ji margučių šimtą,
Velykų rytas - už lango švinta!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velyku-bobute-po-miesta-s.html

Tegul Velykos šitos būna, kaip saulė, ežeras ramus. Tegul sekmė ir laimė lydi Jūsų troškimus.. Su Šv. Velykom

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-velykos-sitos-buna-.html

Aš - Velykinė bobutė, dovanoju po margutį. Žalią - simbolį stiprybės, melsvą - santaikos, ramybės, o raudoną - nuo širdies - meilės simbolį vilties. Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-velykine-bobute-dovano.html

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas, te saulėtas - kaip kiaušinio trynys, o sunkumai - trapūs, kaip kiaušinio lukštas. Su šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-gyvenimas-buna-toks.html

Zuikučiai po pievas
Ridens margučius
Ir laimės atneš į
Tavo namučius.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zuikuciai-po-pievasridens.html

Velykos, Velykos ateina pas mus. Gražiausi margučiai ateina pas jus. Kaip saulė, kaip medis margutis ridenas, tik dieną ir naktį per meilę gyvena.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velykos-velykos-ateina-pa.html