Sveikinimai - Velykos

Gelsvi ančiukai
iš margučių ritas -
Ir pateka auksinis Velykų rytas...
Su Šv. Velykom!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gelsvi-anciukaiis-marguci.html

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus. Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo. Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-kristaus-prisikelim.html

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velyku-dziaugsmas-ir-pala.html

Ir su margučiais, su šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-su-marguciais-su-sv-ve.html

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pazadinus-kas-buvo-uzmigd-1.html

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai.
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sventu-velyku-varpo.html

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių, o į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą:
Pabuskime visi, prikelkim sielas, Vien meilei, laimei būkim atviri - Paspauskime rankas, užmirškim gėlą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-sv-velyku-dien.html

Išeikit į laisvę, kai pirmas griaustinis
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį!
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės,
Kad gera šioj žemėj
Gyventi ir būti!

Su šv. Velykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/iseikit-i-laisve-kai-pirm.html

Prisikėlimo rytas - pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams - Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv.Velykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prisikelimo-rytas-pavasar.html

Tegu Šv. Velykos ateina su dideliu džiaugsmu ir virpesiu širdy.
Lai kiekvienas margutis atridena po siurprizą, kurio lauki!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-sv-velykos-ateina-su.html