Sveikinimai - Velykos

Linkiu, kad skaisti pavasario saulė nepaliktų nė menkiausio negandos šešėlio Jūsų gyvenimo kelyje.

Su Velykomis!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkiu-kad-skaisti-pavasa.html

O tu geras žmogeliuk
Staigiai imk ir apsisuk
Ir gaudamas dovanėlę
Uždainuok Velykų giesmelę!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-tu-geras-zmogeliuk-stai.html

Nuoširdžiai sveikinu Tave su šv. Velykom, šviesiąja atbundančios gamtos ir prisikeliančios sielos švente. Tegul šios dvasinės sumaišties laikais Prisikėlimo šventė atneša į mūsų šeimas Viešpaties palaimą ir pavasario šilumą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuosirdziai-sveikinu-tave.html

Šv. Velykų proga linkiu Tau daug laimės ir sveikatos, ramybės ir džiaugsmo, kūrybingumo ir sėkmės darbuose bei - skanaus margučio.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sv-velyku-proga-linkiu-ta.html

Sveikinu sulaukus skaidrios pavasario šventės. Sveikinu su Šventomis Velykomis. Tegu viltingasis Kristaus Prisikėlimas stiprina tikėjimą, kad teisingesniam, turtingesniam, dvasingesniam gyvenimui prisikels ir mūsų laimė.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikinu-sulaukus-skaidri.html

SUPKIT MESKIT

Supkit meskit,
Supkit meskit
Mane jauną,

Kad užvysčiau,
Kad užvysčiau
Aukštą kalną,

Aukštą kalną
Aukštą kalną
Žalią girią.

Ant aukšto kalno,
Ant aukšto kalno
Vilniaus miestelis.

Dai aš nueisiu,
Dai aš nueisiu
Vilniaus miestelin,

Dai aš nuspirksiu,
Dai aš nuspirksiu
Aštrias žirkleles.

Dai aš nueisiu,
Dai aš nueisiu
Žalion girelėn,

Aš pakarpysiu,
Aš pakarpysiu
Aukštus medelius,

Aukštus medelius,
Aukštus medelius,
Žalius lapelius, -

Maž aš užvysiu,
Maž aš užvysiu
Tėvelio dvarą.

Tėvelio dvare,
Tėvelio dvare
Treji varteliai.

Pro vienus vaitus,
Pro vienus vartus
Saulutė teka,

Pro kitus vartus,
Pro kitus vartus
Mėnulis leidžias,

Pro trečius vartus,
Pro trečius vartus
Sesulę lydi.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/supkit-meskitsupkit-meski.html

Kadagys žaliuoja,
Šviečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kadagys-zaliuoja-sviecia-.html

Velykų rytą varpam nuaidėjus, širdis te pražys žiedais orchidėjų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velyku-ryta-varpam-nuaide.html

Miega zuikis su zuikiene, bet sapnuoja jis lokienę, muistos zuikis, sukinėjas, jaučia kiaušiai ridinėjas. Čiupt už klyno, o brolyti, abu kiaušai nudažyti! Su Sv. Velykom!:)

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miega-zuikis-su-zuikiene-.html

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką. Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka. Su ŠV. Velykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasaris-ziedais-ispyne-.html