Sveikinimai - Velykos

Ateis Velykų rytas ir pievos sužaliuos,išbėgs iš miško briedis,kiaušiniais pamojuos. Su šv. Velykom
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateis-velyku-rytas-ir-pie.html

Ir su margučiais, ir su Šv. Velykom, ir su pavasario pirmais žiedais!Palaiminto prisikėlimo ryto, gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!=]
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-su-marguciais-ir-su-sv.html

Bėga kiškis per laukus, tranko kiaušus į grumstus. Jeigu kiaušai nesuduš , tai Velykos linksmos bus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bega-kiskis-per-laukus-tr.html

Girtutis zuikutis ridena baronką.
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų , jog šiandien gertum ne pieną.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/girtutis-zuikutis-ridena-.html

Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys -
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
SU GRAŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTE !!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-noriu-palinketi-is-v.html

Pabuskime visi, prikelkim sielas,
Vien Meilei, Laimei būkim atviri...
Su Šv. Velykom...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pabuskime-visi-prikelkim-.html

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai.
Palaiminto Prisikelimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-sventu-velyku-varpo-1.html

- Pavasari! - tave mes šaukiam ūkanoj paklydę,
- Ateik į žemę, į namus, širdin ateik.
- Tave mes šaukiam, burtininke didis.
Tegul sausa obels šaka vėl žydi ir nuo giesmių te suskamba skliautai!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasari-tave-mes-saukiam.html

Margučiai šypsos, margučiai juokias,
Margučiai žydi, Velykų rožėms.
Nors dar ir sninga, ir šiaurys pyksta,
Margučiai šypsos, margučiai juokias.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/marguciai-sypsos-margucia.html

Vėl dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vel-dangaus-skliautai-svi.html