Sveikinimai - Velykos

Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse,
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gaivi-lyg-pavasario-vejas.html

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pirmieji-berzeliai-zaliuo-1.html

Palaiminto Prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
Pasveikint noriu
Su margučiais ir pirmais pavasario žiedais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palaiminto-prisikelimo-ry.html

Žinia išsvajota sielą gaivina,
Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai,
Maldos karščiausios plaukia į dangų,
Šventos Velykos visus aplankė!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zinia-issvajota-siela-gai.html

Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velyku-dziaugsmas-ir-pala-1.html

Viltis iš naujo bunda, šyla,
Ramybė beldžias į namus.
Velykų šventė jau prabilo
Ir laimina kiekvieną - mus visus...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/viltis-is-naujo-bunda-syl.html

Velykos ir pavasaris ne šiaip viens kitame:
Prisikėlimas dieviškas, atbundanti gamta.
Pakelkit galvas iš vargų ir vaiko giesmėje
Pajutę šviesą imkite ir neškite į savo buitį ją.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velykos-ir-pavasaris-ne-s.html

Ir su margučiais, su šv.Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-su-marguciais-su-sv-ve-1.html

Velykos jau atėjo,
Kiaušinių daug pridėjom,
O šiandien juos daužysim,
Lukštelius išbarstysim... :)
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velykos-jau-atejo-kiausin.html

Saulė šviečia, gamta bunda, tai Velykos atidunda. Lai jos atneša daug laimės, maišą pinigų ir meilės.

Su šv.Velykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saule-sviecia-gamta-bunda.html