Sveikinimai - Velykos

Saulės zuikučių ir gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos ir pavasarinės aušros...
Su Šv. Vėlykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/saules-zuikuciu-ir-graziu.html

Girdyk vyrą kalciu, švinu,
Kad neliktų be kiaušinių.
Juk Velykos jau artėja,
Tegul lukštas sustiprėja!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/girdyk-vyra-kalciu-svinu-.html

Jei su savim turi bonkutę, nepamiršk pasikviesti Velykų bobutę. Ir jei išgėręs ką negero veiki, atsargiai, kad kiaušiniai tik liktų sveiki! Linksmų šv. Velykų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jei-su-savim-turi-bonkute.html

Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-atbundanciu-pavasariu-.html

Tegu Šv. Velykos ateina su dideliu džiaugsmu ir virpesiu širdy.
Lai kiekvienas margutis atridena po siurprizą, kurio lauki!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegu-sv-velykos-ateina-su-1.html

SU VELYKOM!
Bučiuoja pavasario saulė.
SU VELYKOM!
Linguoja pirmieji žiedai.
SU VELYKOM!
Dainuoja parskridusi paukštė.
SU VELYKOM!
Te džiaugsmo pilni bus namai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-velykom-buciuoja-pavas.html

VELYKOS

Vėl aleliuja gieda angelai
Velykos. Kristus prisikėlė
Tad prisikelkime kartu ir mes
Naujam gyvenimui
Naujoms viltims
Naujoms svajoms
Naujoms idėjoms

Atraskime ne banalybę
Nors ieškome mes jos gana dažnai
Suraskime saulėlydį
Bangų ošimą vakarais

Suraskim ryto žarą ir stebuklą
Ir Žodį amžiną įprasmintą vilty
Suraskime nakty svajingą ūką
Atraskim gėrį mes savoj širdy

Ieškokime:
Lakštingalos čiulbėjimo
Žvaigždžių šnabždėjimo
Ir rudeninio lapo aido

Atrasime:
Ir viltį
Ir tikėjimą
Ir meilės naują vardą

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/velykos-vel-aleliuja-gied.html

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Su šv. Velykomis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kelk-aukstyn-puriena-gint.html

Pavasario saulėj su sprogstančiu pumpuru
Balandį pražysta gražiausia svaja.
Teklesti pasaulyje meilė ir džiaugsmas
Taikos globoje.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasario-saulej-su-sprog.html

Ryžtingai nubloškęs ir tamsą, ir šaltį,
Pavasario šėlsmas vėl kelia jausmus.
Pajuskim tikėjimą, meilę ir viltį,
Velykos sugrįžo! Velykos pas mus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ryztingai-nubloskes-ir-ta.html