Sveikinimai - Velykos

Suskambo Velykų varpai sidariniai -
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/suskambo-velyku-varpai-si.html

Tai kas, kad šiemet toks pavasaris vėlyvas
Ir nematyti tėviškėj pražydusių žibučių.
Tegul Velykų džiaugsmas kiekvienoj širdy bus gyvas
Su beržo šakele ir kraitele margučių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-kas-kad-siemet-toks-p.html

Greitutis zuikutis ridena baranką,
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jis kiemą kiekvieną,
Vien tam, kad primintų, kad gertum ne pieną!
Su Velykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/greitutis-zuikutis-ridena.html

Kas čia daros, kas čia daros,
Visi šaukia: kiaušių balius!
Rieda kiaušis ir kiaušiukas,
Ir juos vejasi viščiukas!
Su Velykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-cia-daros-kas-cia-dar.html

Su paukščiais ir saulės gerąja šviesa,
Su spindinčia krikštolo ryto rasa.
Su pirmu šalpusnio kukliu žiedeliu,
Su pačiu gražiausiu margučiu!
Su Velykom!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/su-pauksciais-ir-saules-g.html

Jums noriu palinkėti iš visos širdies, kad sieloje gerumo gėlės skleistųs. Kad naujos jėgos vėl atgimtų su gamta, kad šviesią mintį dar geresnė keistų. Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai, kad būtų jie užuovėja saugiausia. Kad baltas angelas - dangaus pasiuntinys - juos saugotų, globotų, neapleistų. Su gražiausia pavasario švente!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-noriu-palinketi-is-v-1.html

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris.
Ir visa, ir visa, kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti atgims.
Su šv. Velykom!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/per-pieva-per-lauka-per-o.html

Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą!
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pavasaris-visus-buciuoja-.html

Sveikiname su šv. Velykom, linkime daug gerų gerų sveikų margučių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sveikiname-su-sv-velykom-.html

Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti daug laimės, kurios trūksta, džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug ir sveikatos, kuri taip visiems reikalinga.
Linksmų svenčių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sv-velyku-proga-noreciau-.html