Sveikinimai - Vestuvės

Mielieji,
ši diena ženklina Jūsų naujo gyvenimo pradžią. Tegul Jus pasitinka giedra ir šviesi ateitis, tegul nepristinga jėgų siekti bendro tikslo, tegul negandų šešėliai aplenkia Jūsų namų slenkstį.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mielieji-si-diena-zenklin.html

Baltųjų žvakių spindesy,
Prisiekę prie Šventosios knygos,
Būkit, brangieji, artimi,
Ieškodami širdžių ramybės.

Gyvenimo ramaus, svaigaus
Bei jausmo nuoširdaus ir tyro
Gali sulaukti iš žmogaus,
Kurį pašauksi savo vyru.

Didingos laimės lyg dainos,
Ištikimybės ir dosnumo
Gali sulaukti iš žmonos,
Kuriai sukursi meilės rūmus.

Lai saugo meilę Angelai,
Lai ji gyvuoja amžinai!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltuju-zvakiu-spindesy-p.html

Aukso žieduose sau laimę suradę
Daugiau neišsiskirkit niekada.
Išguję iš širdžių vergaut vienatvę,
Gyvenkit sau meile amžina.

Bučiuodami bekraštę meilės naktį,
Žiūrėdami žvaigždynų akimis,
Į pelnus galėtumėt sudegti,
Beribę meilės kaitrą jusdami.

Iš priesaikų sukurkit meilės sostą
Ir karūnuokit lemtį gerumu.
Lai dievas iš dangaus ramybe glosto
Už meilę pratęstą dviejų šeimų.

Laiminga būna ta šeima,
Kur klesti meilė ir darna.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/aukso-zieduose-sau-laime-.html

Iš tų paikysčių, kur jaunystė šėlo
Išėjote abu kartu...
Todėl pajauskite dar kartais gėlą,
Pamatę buvusius draugus.

Į meilės muziką nuveskit
Balčiausius angelus dangaus,
Į šventės puotą veskit dviese
Draugus, kurie pasveikint lauks.

Palaimos šydą užsimetę
Praeikit dviese tarp žmonių,
O mes sušuksim : „Jūs jau vedę!”
Laimingi būkite kartu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/is-tu-paikysciu-kur-jauny.html

Ne dėl idėjų žomnės veda,
Ne dėl sparnų jauniems dangus –
Tiesiog mylėt puiku ir gera
Pajutus skonį būt kartu.

Į druską padažykit duoną
Ir prisiminkit, kaip sūru,
Kad nesijaustų niekas „ponu“
Tarp dviejų virtusių Vienu.

Paduokit savo meilei ranką –
Jai Jūsų dviejų nepakanka.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ne-del-ideju-zomnes-veda-.html

Auksiniais tiltais meilę neškit,
Gyvenkit laimės danguje
Ir lai šeimos žvaigždynai klesti
Žmonos ir vyro glėbyje.

Nesužalokit meilės jausmo
Piktumo žodžiais kai kada
Ir nesuteikit širdžiai skausmo,
Šeimoj gyvendami drauge.

Auksiniais tiltais meilę neškit,
Ir lai šeimos žvaigždynai klesti.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/auksiniais-tiltais-meile-.html

Tu – žiemos gražuolės šydas,
Tu – balta puri pūga...
Stabteli tave išvydę :
Tu juk – Nuotaka balta.

Baltą rožių puokštę meski
Pabroliams ir pamergėms –
Tu jau savo laimę rasi –
Negailėki jos kitiems.
Ant rožinio padangės skliauto
Baltieji Nuotakos žirgai.
Iš atminimų liko skiautės –
Visus ir viską palikai.

Balti miražai Tavo sielai,
Baltų lelijų Tau žiedai
Už tai, kad išėjai ne dienai -
Jaunystę amžiams palikai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tu-–-ziemos-grazuoles-s.html

Neverk prie slenksčio, neraudoki –
Tu išteki mylėdama tikrai.
Tiesiog gyvenki – ne aukokis –
Ir jausi laimę amžinai.

Auksinį žiedą dovanojęs
Jau tiltais nunešė tave
Į begalinės meilės rojų,
Kur būsi Jam tikrai viena.

Baltoji paukštė sužieduota –
Mes linkim Tau ilgai mylėt.
Taip, kad jaunystės paaukotos
Tau nereikėtų jau gailėt.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neverk-prie-slenkscio-ner.html

Jums šventą ugnį iš Tėvų namų atnešę,
Uždegsim židinį, kuris neblėstų širdyse,
Be atvangos jį kurstykit – tegu negęsta –
Įžiebkit jį liepsnojančia šeimynine darna.

Tegu gerumo židinys lydės daugybę metų,
Ramybe ir supratimu lai šildys Jus liepsna.
Tuomet gyvens namuos šviesi dora lyg saulė,
O dvi sujungtos meilės širdys nuolat bus drauge.

Augindami vaikus, jiems perduokit namų jaukumą,
Kurį su ašarom Jūs dviese prisiminsite dažnai.
Jiems leiskit meilės židinį brangint ir saugot,
Tegu padovanotą ugnį puoselės šventai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jums-sventa-ugni-is-tevu-.html

Kai takai realybės ant žemės išnyksta
Lyg sparnai pakylėja širdimi link žvaigždžių,
Stebuklus dovanoja gražuolė Jaunystė –
Po vaivorykštės tiltu žmonės vaikšto po du.

Skelbia varpinės visos apie meilės stebuklą ! –
Saulė lietų bučiuoja tarp baltų debesų...
Jei po daugelio metų tokios meilės nebūtų,
Vėl vaivorykštės kelio Jūs ieškokit abu.

Lai laimingas gyvenimas neša Jus vingiais,
Nemunais ir vilnelės širdingų jausmų.
Ne iliuzijų miestais, o toliais didingais
Eikit naktį ir dieną per pasaulį kartu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-takai-realybes-ant-ze.html