Sveikinimai - Vestuvės

Neramios jaunatviškos dienos
Laisvais sakalais nuplasnojo.
Prie naujo gyvenimo vartų
Šiandieną jau dviese sustojot

Tyri, tartum rytmečio rasos,
Lyg saulė dienovidžio šviesūs.
Tebūna keliai jums į laimę
Per visą gyvenimą tiesūs.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neramios-jaunatviskos-die.html

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau,
Lai negandos už vartų pasilieka,
Juk žmogų vienišą užpult lengviau.
O mes kartu! Mes drąsūs, mes laimingi
Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau,
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia,
Du o du takai, į platų kelią susilieja.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuo-siol-per-puse-duonos-.html

Jeigu eisit-
Eikit dviese,
Tik susikibkite tvirčiau.
Taip kely rečiau pargriūsit
Ir nueiste tiesiau.

Lai virš jūsų šviesaus lango
Tamsūs debesys nesklando,
kaip kad mėgsta jie sklandyt.
Ir lai gandras jus aplanko,
Kaip kad mėgsta aplankyt...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-eisit-eikit-dviese-.html

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų,
Palieski lūpas bučiniu švelniu...
Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas
Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių.

Jūs sutarėt kartu nešt sunkią naštą
Būt viens kitam ir broliu ir draugu,
Ir iškentėti viską ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.

Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Jūsų plaukus laikas sidabru papuoš.
Brangieji,būkite širdim jauni jūs visad,
Kaip žaluma pavasario miškuos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/paimki-ilgesi-kaip-kudiki.html

Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami..
O meilės kelias, jis kiekvieno kitas,
Ir jį tik pats surast gali.

Sunku, oi būna!Daužo kojas
Ir širdį akmenys pikti.
O reikia eiti neparpuolant
Ir draugą saugojant kely.

Gyvenkite abu kaip žmonės,
Nesusmulkėję, dideli.
Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys-
Gyvenime suklysti negali.

Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguo
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/i-tolumas-nueina-zmones-k.html

Kodėl mes einame po du
Ir slystam ten, kur neslidu?
Ir tokios suodinos tos stotys,
Kur reikia traukiniams šypsotis,

Kai išvažiuojam nelauktai,
O grįžę kalbamės piktai...
Ko kartais gąsdina žinia,
Kas pasitiks mus perone?

Gal mūsų laukia ilgesys,
Kurio jau nieks neišklausys?
Kodėl gyvena mumyse
Neaiški, nerami dvasia?
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kodel-mes-einame-po-du-ir.html

Kada abu ateinate kartu
Ant šio garbingo jubiliejaus slenksčio,
Sustoja laikas žiedu nuostabiu
Ir visos žvaigždės šventei nusilenkia.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kada-abu-ateinate-kartu-a.html

Neatsiejami tapo mūsų likimai,-
Be Tavęs jau gyvent negaliu.
Vyre mano, beribiai mūs meilės žvaigždynai
Tapo mano ir Tavo keliu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/neatsiejami-tapo-musu-lik.html

Auksinės vestuvės

Nejučiomis prabėga metai,
Ir viskas lieka praeity.
Bet tas gyvenimas - lyg viesulo verpetas,
Palieka pėdsakus širdy.
Negrįžta valandėlė nė viena,
Ir nė minutei laikas nesustoja.
Išmokit džiaugtis kiekviena diena,
Kurią likimas Jums padovanojo.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/auksines-vestuvesnejuciom.html

Brangieji, šiandien mes jum nedeklamuosime eilėrasčių, neskaitysime poezijos. Šiandien mes norėtume jums palinkėti. Jei jūsų gyvenimo kelias bus vingiuotas linkime, kad niekuomet jame nepasitaikytų duobių. Jei saulę virš jūsų namų užtemdytų juodi debesys, linkime, kad niekuomet nekiltų audra. Linkime, kad jūsų akių niekuomet netemdytų ašaros, o veidą visuomet puoštų šypsenos. Todėl pakelkime taures už šiandien gimusią naują ŠEIMĄ!!!!!!!!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangieji-siandien-mes-ju.html