Sveikinimai - Vestuvės

Vestuvių dieną sužydėjus,
Jūs meilė skleidžias giedruma.
Tegul jos žiedo nepakando
Ankstyvo rudenio šalna,
Tegul gražių svajonių aidas
Už naujo horizonto ves,
Tegul tėvų pradėtus darbus
Puikių vaikų būrys pratęs.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vestuviu-diena-suzydejus-.html

Mielieji, priimkit linkėjimų puokštę
Tyriausią, lyg ryto rasos spindesys.
Daug žodžių gražių pasakyti jums trokštam,
Bet akys ir širdys geriau pasakys...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mielieji-priimkit-linkeji.html

Brangieji,
Esate šiandien jauna šeima
Ir būsit kada nors tėvelis ir mama...
Dar metai tiktai pralėkė, prabėgo,
Lyg saulės spinduliai ant balto sniego,
Bet sveikinam - vestuvės popierinės
Maloniai šildo jūsų mylinčią krūtinę!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangieji-esate-siandien-.html

Tespindi Jums laimė kas rytą,
Tešildo vilties spinduliai
Ir skatina drąsiai keliauti
Likimo nubrėžtais takais!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tespindi-jums-laime-kas-r.html

Širdis nuo darbų nepavargo
Ir žingsnis darnus nesustojo,
Nors laimė - išdykėlė paukštė
Čia buvo, čia vėl išplasnojo...
Išmokote ją privilioti,
Gerumą ir viltį pasėję.
Pakelkime taurę už gražų
Prasmingą šeimos jubiliejų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sirdis-nuo-darbu-nepavarg.html

Gyvenkite dar šimtą metų,
Lai bus gyvenimas šviesus,
Tegul likimo žiaurūs vėjai
Lange ugnelės neužpūs.
Lai stiebias jaunos atžalėlės
Tėvelių meilės šviesoje...
Už pirmą gražų jubiliejų
Pakelkim sklidinas taures!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenkite-dar-simta-metu-.html

Jus meilės angelas aplankė:
Jis įžiebė širdžių liepsnas,
Palaimino drauge gyventi,
Dalytis laime ir vargais!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jus-meiles-angelas-aplank.html

Tegul ant jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
Abiems Jums laimės didelės.
Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas
Tegul jau niekad neišskirs.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegul-ant-jusu-bendro-kel.html

Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas - mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.
Mes jums palinkėsim - darnos, atidumo.
Ir visad viens kitą paremti.
Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.
Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos.
Ir meilės tyros te netemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, - niekados.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateina-toks-laikas-laksti.html

Kai lyja lietus - Tu skubėki pas Ją -
Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas...
Ir savo širdim neramia neramia
Nuveski į naktį, į lietų...

Kai saulė spindės - Tu skubėki pas Jį -
Lai vakaras nyksta saulėtas...
Ir Tavo širdis nerami nerami
Be jo nesuras žemėj vietos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-lyja-lietus-tu-skubek.html