Sveikinimai - Vestuvės

Lai vestuvių dieną Jūs puošia
Žiedai nevystantys ir amžini.
Gyvenimas lai taurę ruošia,
Kurią išgėrę nepajustumėt, jog ji karti.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-vestuviu-diena-jus-pu.html

Gal pasakų Karaliai barstė debesynuos sniegą,
Kai meilės angelai plasnojo virš širdžių...
Tarytum rožių žiedlapiais baltais svajonių vėjas
Jums išpuošė gyvenimo kelius visus.

Laimingi būkit savo meilės dieną lyg Karaliai...
Nėra didesnio žemėj turto, negu radot Jūs.
Branginkit vienas kitą nuolat ir mylėkit amžiais!
Dovanotą laimę laikykit amžinu turtu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gal-pasaku-karaliai-barst.html

Leiskit pakelti ir lietuvišką tostą
Už margą raštą, ilgą kraičio juostą -
Tegu jinai lelijom, tulpėm išrašyta,
Lyg saulės kelias veda Jus į laimės rytą.

Leiskit midaus pakelti pilną ragą,
Tegul geltonas gintaras liepsnoja, dega,
Tegul jo karštos liepsnos visad plazda
Ir neša Jus į didį meilės kraštą.

Už Jus, kad laimė kaip gėlė žydėtų
Po Lietuvos dangum žvaigždėtu.
Už šviesų kelią, platų mostą,
Mielieji, ir už Jus leiskite pakelt šį tostą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/leiskit-pakelti-ir-lietuv.html

Gyvenime nėra juk lengvo nieko,
Ir viską reikia pamatuoti širdimi.
Tik savo rankom tvirtą tvirtą lieptą
Jums teks patiems nutiesti ateity.
Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesit,
Bendrom svajom pavasariai žydės.
Kartu dainuosit ir kartu liudėsit,
Ir tyliai lauksite trečios širdies.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/gyvenime-nera-juk-lengvo-.html

Kaip nuostabu surasti meilę,
Kai nesitiki visai.
Švelnumą ir beribę laimę
Pajausti dviese jau kitaip.
Tas subrandintas dviejų jausmas –
Likimo dovana.
Skraidykit sieloje lyg paukšciai
Ir būkit amžinai šalia!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-nuostabu-surasti-mei.html

Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskite pančiais: geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus. Pripilkit viens kitam taures, bet negerkit iš vienos.
Atlaužkit viens kitam duonos, bet nekąskite tos pačios riekės. Dainuokit kartu ir dziaukitės, bet tegu kiekvienas lieka ir atskiras, kaip po vieną yra ir liutnės stygos, nors virpa ta pačia muzika. Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn, nes tik Gyvenimo ranka gali valdyti Jūsų širdis. Ir stovėkite kartu, bet ne per arti vienas kito, nes juk šventos kolonos stovi atskirai, o ąžuolas ir liepa neauga viens kito šešėlyje...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mylekit-vienas-kita-bet-m.html

Laimingas vyras tas, kuris uždirba daugiau pinigų , negu jo žmona gali išleisti. Laiminga moteris, kuri gali surasti tokį vyrą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laimingas-vyras-tas-kuris.html

Nelaimė – kaip vedybos. Manai, kad pats išsirinkai, o pasirodo, tave išrinko.
A.Kamiu

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nelaime-–-kaip-vedybos-.html

Nemanykite, kad tikra meilė turi būti ypatinga. Ne, mums tereikia nesiliauti mylėjus To, kurį mylime. Pažvelkite, kaip dega lempa, nuolat naudodama mažus alyvos lašelius. Jei lempoje nebus tų lašelių, nebus šviesos, ir sužadėtinis turės teisę pasakyti: "Nepažįstu tavęs".
Mano vaikai, kas tie alyvos lašeliai mūsų lempose? Tai nedideli kasdienio gyvenimo dalykai: ištikimybė, pasitikėjimas, trumpi geri žodeliai, mintys apie kitus, tie visi maži tylūs darbeliai, žvilgsnis, žodis, poelgis. Tai meilės lašeliai, tokia didele šviesa užliejantys mūsų gyvenimą.
Motina Teresė
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nemanykite-kad-tikra-meil.html

Vedybos - gyvenimas, iš kurio nepaleidžiama lygtinai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vedybos-gyvenimas-is-kuri.html