Sveikinimai - Vestuvės

Antrą sykį teka tik ta moteris, kuri nekentė savo pirmojo vyro. Antrą sykį veda tik tas vyras, kuris dievino savo pirmąją žmoną.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/antra-syki-teka-tik-ta-mo.html

Vesti - tai dar kartą įsitikinti, kad esi idiotas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vesti-tai-dar-karta-isiti.html

Kas gali būti geriau dviem žmonėm, negu jausti, jog yra sujungti visam gyvenimui, - kad paremtų vienas kitą visuose darbuose, paguostų visose nelaimėse, kad pagelbėtų vienas kitam visuose skausmuose, kad būtų kartu tyliuose neišsakytuose prisiminimuose paskutinio išsiskyrimo akimirką?
John Irving

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kas-gali-buti-geriau-dvie.html

Labai apmaudu, kai žmona moka virti, bet nenori, tačiau dar blogiau, jei žmona virti nemoka, bet nori.
Frostas
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/labai-apmaudu-kai-zmona-m.html

Santuoka sukelia daug kančių, bet ir celibatas nesuteikia jokio malonumo.
S. Džonsonas
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/santuoka-sukelia-daug-kan.html

Vedybos - tai tarsi marinuoti agurkai pernelyg saldžiam marinate. Prie jų reikia turėti gerai papipirintos mėsos gabalą, kad galėtum valgyti.
Herbjorg Wassmo


http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/vedybos-tai-tarsi-marinuo.html

Užtenka žodžių - te jausmai pripildo,
Dienas kaip krištolas, kaip snaigė savo tyrumu,
Te Jūs troškimai, svajos, siekiai išsipildo,
Te židinys sušildo, kai bus abiem sunku.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/uztenka-zodziu-te-jausmai.html

Žmonos - tai buvusios jaunuolių meilužės, vidutinio amžiaus vyrų draugės ir senių slaugės.
F. Bekonas
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/zmonos-tai-buvusios-jaunu.html

Priimkit pagarbą, priimkit švelną žodį
Priimkit spalio tylą laukuose,
Kaip gera šiandien mums
Visiems žinoti, kad didi šventė
Ir nerimas Jūsų širdyse.
Jums už užauginimą -
Artojo triūsas ir poeto eilės,
Žvaigždžių mirgėjimas
Bendro gyvenimo keliuos,
Ar būtų tiek giedros be jūsų meilės
Tėvystės ir motinystės pareigos šventos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/priimkit-pagarba-priimkit.html

Mamyte, ar prisimeni, kai augau aš ant tavo kelių,
Kaip mūs darželyje baltieji jazminai.
Tiesa, tada Tu nesumerkdavai akelių,
Ir verkiančią dainomis raminai.
Ir laime mums tada žydėjo dienos,
Ir džiaugsmą nešė bręstantys javai.
Ir nežinojau aš, kas liūdesys per vienas
Nes visad, Mama, būdavai linksma.
Dabar ruduo. Ir medžių krenta lapai
Ir jazminai baltieji nepražys.
Ir aš žinau, brangi Mamyte,
Jaunystės dienos niekad nesugrįš.
Palaiminki mane, Mamyte,
Į tolį kelio išlydėk
Ir lauk parimusi prie vartų,
Tiktai, žiūrėk, nebeliudėk.
Ir aplankysiu dar tave ne kartą
Kada naktis ant pliko lauko snaus.
Kai vakaras užskleis pavėsį,
Kai rytas naują sapną aus.
Pamoki man ranka prie vartų,
Laimingo man gyvenimo linkėk.
Neverki, neliūdėk, Mamyte,
Laimingi būsim, patikėk.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mamyte-ar-prisimeni-kai-a.html