Sveikinimai - Vestuvės

Sudužusios šukės paviršiun išplaukia,
Sudužusi meilė nugrimzta dugnan.
Pakelkime tostą už meilę be šukių,
Už tai, kad išplauktų svajonių žiedai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/suduzusios-sukes-pavirsiu.html

Kaip žodžiais meilės nieks aprėpt negali,
Kaip laimės, tyro džiaugsmo neišsakyt daina,-
Taip norim palinkėt šviesaus, laimingo kelio
Ir šėlstant vėtroms neliūdėti niekada.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-zodziais-meiles-niek.html

Jeigu žemės - tai juodžemio,
Jeigu medžio - tai vaisingo,
Jeigu gėlių - tai kvapnių,
Jeigu sūnaus - tai narsaus,
Jeigu dukters - tai gražios,
Jeigu draugų - tai ištikimų,
Jeigu meilės - tai amžinos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-zemes-tai-juodzemio.html

Tai kas, kad šarma puošia plaukus,
Ir nuovargis slegia pečius.
Auksinių vestuvių sulaukus,
Jums tariam gražiausius žodžius:
Sveikatos, stiprybės ir meilės,
Gyvenkit dar ilgus metus.
Šypsokitės, būkit laimingi,
Mylėkit vaikus, anūkus.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-kas-kad-sarma-puosia-.html

Pusę amžiaus drauge -
Ir džiaugsme, ir varge -
Lyg akimirka metai prabėgo...
Na tai kas, kad sunkėja
Vis metų našta -
Širdyse liks pavasariui vietos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/puse-amziaus-drauge-ir-dz.html

Dainuok, jaunyste šviesiaplauke,
Dainuok, pavasari žieduos.
Antros nerasime jaunystės,
Nerasim niekad niekados.
Su gervėm išskrenda ji šiandien...
Sugrįžta gervės, ji tik ne.
Negrįžta valandos nuskendę,
Kaip vilnys ežero dugne...
Dainuok, jaunyste šviesiaplauke.
Dainuok, jaunamarte žieduos.
Antros nerasi tu jaunystės,
Nerasi niekad niekados...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/dainuok-jaunyste-sviesiap.html

Be tavęs - lyg upė be kranto, be tavęs - lyg namas be stogo.
Atpratau be tavęs gyventi, atpratau, ir kitaip nemoku.
Be manęs tu - laikas be datų, be manęs ir šventė - ne šventė.
Jau atpratom, abu atpratom viens be kito alsuoti, gyventi...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/be-taves-lyg-upe-be-krant.html

Tave, tave, tave kaip saulę,Tave kaip žiedą iš laukų
Nešuos širdy aš per pasaulį, nešuos pavasario taku.
Kiekvienas žydintis berželis, palaukės kvepianti gėlė.
Man kužda visą mano kelią: "Eini gyvent, eini mylėt".
Einu, žiūriu į tavo veidą, į tavo spindinčias akis -
Mums saulė teka, saulė leidžias. Mums dieną atneša naktis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tave-tave-tave-kaip-saule.html

Sėkminga santuoka - tai ne dovana. Tai pastangų reikalaujantis laimėjimas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sekminga-santuoka-tai-ne-.html

Linkim daug laimingų metų,
tiek kiek sunešiojot batų,
kiek taurelių jūs išgėrėt,
alkanų kačių pašėrėt,
tiek kiek bus ir kiek jau buvo,
ko nebuvo, kas pražuvo!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/linkim-daug-laimingu-metu.html