Sveikinimai - Vestuvės

O kai aš jojau, dūmojau

O kai aš jojau, dūmojau,
O kai aš jojau, dūmojau,
Prijojau prie dvaro, prijojau prie dvaro,
Prijojau prie dvaro, sustojau.

Pririšau žirgelį prie tvoros,
Pririšau žirgelį prie tvoros,
Prie žalių rūtelių, prie žalių rūtelių,
Prie žalių rūtelių pririšau.

Išvertė žirgelis tvorelę,
Išvertė žirgelis tvorelę,
O ir išmindžiojo, o ir išmindžiojo,
O ir išmindžiojo rūtelę.

Išėjo mergelė verkdama,
Išėjo mergelė verkdama,
Žaliųjų rūtelių, žaliųjų rūtelių,
Žaliųjų rūtelių gailėdama.

Cit, neverk, mergele, rūtelių,
Cit, neverk, mergele, rūtelių,
Aš tau dovanosiu, aš tau dovanosiu,
Aš tau dovanosiu žiedelį.

O kas man iš tavo žiedelio,
O kas man iš tavo žiedelio
Nebus vainikėlio, nebus vainikėlio,
Nebus vainikėlio rūtelių.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-kai-as-jojau-dumojauo-k.html

Šėriau šėriau sau žirgelį


Šėriau šėriau sau žirgelį
Rytą vakarėlį,
Dėl to šėriau, kad norėjau,
Kad jis gražus būtų.

Kai aš josiu pas mergelę
Kad pašokinėtų,
Visos kaimo mergužėlės
Į mane žiūrėtų.

Ar jūs žiūrit, ar nežiūrit,
Aš jūsų nebūsiu:
Išsirinkau sau mergelę
Dvylikos metelių.

Kad aš ją turėčiau,
Šėnavot mokėčiau:
Šilko rūbais parėdyčiau,
Vyneliu girdyčiau.

Ant ąžuolo žali lapai
Tai mano rūbelis,
Ant lapelių gaili rasa
Tai mano vynelis.

Laukiau metus, laukiau antrus
Josiu pažiūrėti.
O jau mano mergužėlė
Šoka jaunimėly.

Visų jaunų mergužėlių
Rūtų vainikėlis,
O jau mano mergužėlei
- Baltas nuometėlis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/seriau-seriau-sau-zirgeli.html

Šėriau žirgelį

Šėriau žirgelį
Per savaitėlę.
Kai atėjo subatėlė,
Savo bėrą žirgelį
Pasibalnojau.

Vai žirge, žirge,
Žirgeli mano,
Ar nuneši mane jauną
Per pusantros valandėlės
Šimtą mylių?

Nunešt nunešiu,
Parnešt parnešiu,
Jei pašersi avižėlėm,
Pagirdysi vandenėliu,
Tai nunešiu.

O kai aš jojau
Pro uošvio dvarą,
Čiulba ulba paukšteliai
Žaliam vyšnių sodely,
Tai gražiai gieda.

Vai uošvi, uošvi,
Uošvi tėveli,
Kas ten paukštė, per paukštelė
Žaliam vyšnių sodely
Taip gražiai gieda?

Vai žente, žente,
Žente sūneli,
Ten ne paukštė, ne paukštelė,
Tiktai mano dukrelė
Taip gailiai verkia.

Vai, ko ji verkia,
Ko j i raudoja:
Ar rūtelė nenuskinta,
Vainikėlis nenupintas,
Neparnešiotas?

Vai žente, žente,
Žente sūneli,
Jau rūtelė nuskinta,
Vainikėlis nupintas,
Jau parnešiotas.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/seriau-zirgeliseriau-zirg.html

Ar aš tau, sese, nesakiau


Ar aš tau, sese, nesakiau,
Ar aš žodelio netariau:
Nušluok kiemelį subatoj
Atjos bernelis nedėlioj.

Atjojo ponai septyni
Ir jų tarnaičiai devyni,
Atjos ir šelmis bernelis,
Kiek jis iškados padarys.

Pririšo žirgą prie tvoros,
Prie lelijėlės geltonos.
Pamuistė žirgas galvelę,
Išlaužė uosio tvorelę.

Bėgsiu per kiemą tekina,
Skųsiuos motulei verkdama:
Motule mano mieloji,
Vysta rūtelė žalioji.

Oi motinėle, kas daryt,
Kaip reiks rūteles atgaivyt?
Laistyk rūteles vandeniu,
O lelijėles - vyneliu,

Prigis rūtelės iš šaknų,
O lelijėlės iš laiškų.
Prigis rūtelės ir žaliuos,
O lelijėlės geltonuos.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ar-as-tau-sese-nesakiauar.html

Pasvartyk, antele

Pasvartyk, antele,
Tykiai plūkaudama,
Pamislyk, mergele,
Už manęs eidama.

Ar tu moki verpti,
Ar tu moki austi,
Ar moki, mergele,
Kalne rugius pjauti?

Oi neklausk, berneli,
Ar aš moku darbo,
Tik paklausk, jaunasai,
Ar eisiu už tavęs.

Nei aš pijokėlis,
Nei aš laidokėlis,
Tėvelio sūnelis,
Žemės artojėlis.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasvartyk-antelepasvartyk.html

Atskrend sakalėlis


Atskrend sakalėlis
Per žalią girelę,
Atmušė sparnelius
Į sausą eglelę.

Pažiūrėk, mergele,
Į sausą eglelę:
Kai pradės žaliuoti,
Tai tu būsi mano.

Sausoji eglelė
Žaliuoti pradėjo
Kurgi tas bernelis,
Kurs mane mylėjo?

Ar už jūrų marių,
Ar už vandenėlių,
Ar kitas mergeles
Mylėti pradėjo?

Nei už jūrų marių,
Nei už vandenėlių,
Tik kitas mergeles
Mylėti pradėjo.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atskrend-sakalelis-atskre.html

Visos upės akmenuotos

Visos upės akmenuotos,
Visos upės akmenuotos,
Ech, visos upės akmenuotos,
Nenor žirgas gerti.

Parsivedžiau jauną žmoną,
Parsivedžiau jauną žmoną,
Ech, parsivedžiau jauną žmoną
Negaliu pabarti.

Vieną kartą kai pabariau,
Vieną kartą kai pabariau,
Ech, vieną kartą kai pabariau,
Tris dieneles verkė.

Saugok, Dieve, nuo to karto,
Saugok, Dieve, nuo to karto,
Ech, saugok, Dieve, nuo to karto,
Daugiau nebebarsiu.

Patsai virsiu, patsai kepsiu,
Patsai virsiu, patsai kepsiu,
Ech, patsai virsiu, patsai kepsiu,
Patsai tarkavosiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visos-upes-akmenuotosviso.html

Laukuose dobilas raudonas

Laukuose dobilas raudonas,
Laukuose rasos tviska.
Medus ir meilė labai svarbu,
Medus ir meilė - viskas.

Sugrįžki, jaunyste,
Alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi,
Sugrįžk ir paskubėk.

Pamilo dobilas raudonas
Laukų baltą ramunę,
Ir šviesią naktį mėnesieną
Kalbėjo susibūrę.

Sugrįžki, jaunyste,
Alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi,
Sugrįžk ir paskubėk.

Sakyk, baltoji ramunėle,
Ar laimė dar sugrįš,
Ar dar nors kartą pamatysiu
Jos mėlynas akis?

Sugrįžki, jaunyste,
Alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi,
Sugrįžk ir paskubėk.

Laukuose dobilas raudonas
Laukuose rasos tviska.
Medus ir meilė labai svarbu,
Medus ir meilė - viskas.

Sugrįžki, jaunyste,
Alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi,
Sugrįžk ir paskubėk.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/laukuose-dobilas-raudonas.html

Oi berneli tu beširdi


Oi berneli tu beširdi,
Kam tu mane palikai,
Kam tu man tokiai jaunutei
Akis pieskų pribarstei?

Kai aš būdavau nuliūdus
Ir nuleidus akeles,
Tu vis klausdavai, kas yra,
Ir bučiavai lūpeles.

O dabar kai aš nuliūdus
Ir nuleidus akeles,
Tu neklausi, kas man yra,
Nebemyli tu manęs.

Imsiu sierčikų skrebutį,
Pilsiu sklėnyčion vandens,
Gersiu sklėnyčią lig dugno,
Ir gyvenimas pasbaigs.

Pasisiusiu juodą suknią
Su raudonais guzikais.
Juoda suknia reiškia smertį,
Meilę reiškia guzikai.

Eisiu aš į tamsią girią,
Lai sudrasko man vilkai,
Lai sudrasko juodą suknią,
O palieka guzikai.

Atsigulsiu aš į grabą
Labai labai vigadniai,
Susidėsiu baltas rankas
Ten, kur baigias guzikai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/oi-berneli-tu-besirdioi-b.html

Tylūs armonikos tonai

Tylūs armonikos tonai
Primena tavo akis,
Primena tavo blakstienas,
Tylias ir juodas naktis.

Buvo pavasaris šičia,
Alyvos žydėjo baltai.
Pražydo mūs meilė netyčia,
Pražydo visai nekaltai.

Bet sodas vis rimo ir balo,
Lakštingalos suokė naktim.
Tos dienos auksinės apsalo
Tyliajam dainų sūkury.

Tačiau aš prisimenu viską,
Išvydus šią puokštę gėlių.
Ta vasara slenka akyse,
Bet jos sugrąžint negaliu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tylus-armonikos-tonai-tyl.html