Sveikinimai - Vestuvės

Sakai, už linksmybes mūs lauks
bausmė baisi?
Sakai, už meilę moterims sumes į ugnį rūsčią?
Tave apgavo. O jeigu tai tiesa, tuomet visi
Pleškėsim pragare, o rojuje bus tuščia.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sakai-uz-linksmybes-mus-l.html

Tegui tik džiaugsmo ašaros lyg perlai žvilga Jūsų akyse, tegul kiekviena diena išsiskleidžia gražiausiu rožės žiedu, tegul Jūsų namuose niekuomet neblėsta jauki židinio ugnelė. Ilgų ir laimingų bendro gyvenimo metų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tegui-tik-dziaugsmo-asaro.html

Rožės žiedu trapiu
Jūsų meilė pražydo
Naujo amžiaus aušroj
Už vaivorykštės šydo.

Tarsi gulbės, jauni,
Skriskit laimės rytojun.
Jums bus lemta surast
Pažadėtąjį rojų.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/rozes-ziedu-trapiu-jusu-m.html

Drąsiai žvelkit pirmyn už paslapčių ūkanomis apgobto horizonto jau ryškėja jūsų laimingos ateities vizija. Širdžių balso vedini skubėkite jos pasitikti. Būkite laimingi!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/drasiai-zvelkit-pirmyn-uz.html

Šauniesiems pinsime vainiką
Iš pakalnučių ir lietaus,
Papuošim jį aušrom, svajonėm,
Tyrąja žydruma dangaus.

Tegul kasdien giedroj ir sningant
Aidės ir kils lig pat žvaigždžių
Lyg volungės giesmė svajingas
Plakimas mylinčių širdžių!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sauniesiems-pinsime-vaini.html

Prabėgo basa vėjavaikė jaunystė,
Jau pradedat sukti savąjį lizdą.
Suneškit į jį po šapelį, iš lėto,
Pavasario dvelksmą iš pievų gėlėtų,
Dosnumą miškų, jūros tolių vilionę,
Įkurdinkit gerąją fėją svajonę,
Auginkit vaikus ir pakelkit juos skrydžiui
Tegul visi džiaugias, kad meilė čia žydi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/prabego-basa-vejavaike-ja.html

Ši iškilminga diena visam gyvenimui įsirėš į jūsų atmintį.
Juk tai bendro kelio pradžia.
Atsiminkite, mielieji, jog jis nebus vien ložėmis klotas.
Jeigu pajėgsite numoti ranka į nereikšmingas smulkmenas,
gerbsite, tausosite vienas kito jausmus,
jokie šešėliai neužtemdys
Jūsų meilės aukuro, o laimės saulė
švelniais spinduliais glamonės Jus ir Jūsų kūdikius.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/si-iskilminga-diena-visam.html

Išeinat į pasaulį naują...
Tegul jums žvaigždės kelią ties,
Tegul jaunystės tyros svajos
Baltom lelijom sužydės,
Tegul sapnai, tikrove virtę,
Sušildys, atgaivins, paguos,
Tegul drąsa, tegul stiprybė
Jums ranką tėviškai paduos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/iseinat-i-pasauli-nauja-t.html

Brangus krikštasūni, laikydama ant rankų tave, dar kūdikį, patikėjau Dievo malonei, o šiandien, svarbiausią tavo gyvenimo dieną, irgi meldžiu dangaus laimės tau, tavo žmonai ir būsimiems vaikams, iš visos širdies linkiu, kad abu įstengtumėte atsilaikyti prieš visas gyvenimo negandas ir atsispirti pagundoms, linkiu nepamiršti, kad auksas ir sidabras tikrai graži pora, bet dar gražesnė meilė ir dora.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangus-krikstasuni-laiky.html

Lai aušta laimingas Gyvenimo rytas,
Lai driekias keliai,
Vien gėlėm nubarstyti,
Lai rūpesčių ūkanas
Vėjai išsklaido,
Lai šypsenos puošia
Jūs mylinčius veidus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/lai-austa-laimingas-gyven.html