Sveikinimai - Vestuvės

Kai priesaikos žodžius kuždėjo jusų lupos,
Mes meldėme karštai jums laimės didelės:
Po rūpesčių našta neklupti, nesugniužti,
Pasaulio vieškeliuos dulkėtuos nepaklyst.

Maldavome likimo maloningo
Taikos, ramybės, santarvės tyros,
Kad jūsų meilė dar skaisčiau žydėtų,
Kai smilkinius šarma pasidabruos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-priesaikos-zodzius-ku.html

Būkite stiprus, bukite gražūs,
Visad išlikit jauni širdimi.
Tegul nesantaikos pilkas miražas
Amžiams ištirpsta meilės ugny!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bukite-stiprus-bukite-gra.html

Visi draugai šiandien pavydi
Tokios šviesios, skaisčios dienos.
Jų žvilgsniai gražią porą lydi,
O lūpos posmus atkartos,
Linkėdamos jauniesiems laimės,
Ilgų, gražių, dosnių dienų,
Šiltos kaip duona meilės saulės,
Pavasarių tik be šalnų!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/visi-draugai-siandien-pav.html

Burkuokite it du įsimylėję balandžiai, branginkite savo sutuoktinį lyg rečiausią deimantą, nenusigręžkite vienas nuo kito nesantaikos valandėlę, dalinkitės perpus džiaugsmais ir vargais, ir Jūsų gyvenimo kelias bus giedresnis už pačią vaiskiausią vasarvidžio dieną...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/burkuokite-it-du-isimylej.html

Miela sese,
Vaivorykščių tiltai jau driekias tolyn,
Vilioja į ateitį šviesią,
Su mylimu vyru, brangiausiu žmogum,
Visus mus palikus išeisi.
Naujuosiuos namuos tu vadinsies marti
Ir židinį jaukų užkursi.
O aš tau priskinsiu ramunių baltų
Ir didelę laimę išbursiu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miela-sese-vaivoryksciu-t.html

Aukso žiedas laimės ratas
Be pradžios, be pabaigos.
Lai nuo šiandien šimtui metų
Jūsų ranką jis papuoš.
Jis primins, ką prie altoriaus
Pažadėjot viens kitam,
Jis įkvėps jėgų, stiprybės
Atsispirt visiems vargams.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/aukso-ziedas-laimes-ratas.html

Palinkėkime jauniesiems Laimės, saulėtų dienų,
Kad netektų paragauti
Jiems išbandymų karčių,
Kad namai kvepėtų duona,
Smagūs krykštautų vaikai,
Kad pilnus, skalsius aruodus
Jiems suneštų aitvarai.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/palinkekime-jauniesiems-l.html

Kokia laimė margoje žmonių minioje sutikti tą VIENINTELĮ
ir susieti su juo savo likimą!
Šiandien Dievas palaimino Jūsų sąjungą,
tad būkite vienas kitam ištikimi kaip gulbės,
darbštūs nelyginant bitelės.
Kantriai lyg kregždės statykite savo meilės rūmą
tuomet visos Jūsų godos būtinai išsipildys!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kokia-laime-margoje-zmoni.html

Jūs į tolimą kelionę
Pasiimkite svajonę,
Nepamirškite kantrybės
Ir darbštumo, ir dorybės,
Nuoširdumo, pagarbos.
Visa kita Dievas duos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jus-i-tolima-kelione-pasi.html

Jis šiandien gražiausi
Lyg baltos lelijos,
Laimingi kaip du Angelai debesų.
Tegul jūsų dienos
Pavasariais žydi,
Te naktį gūdžiausią
Nebūna tamsu!
Tegul meilės dainos
Sidabro varpeliais
Nuskaidrins liūdniausias,
Pilkiausias dienas,
Tegul pats siauriausias
Dulkėtas takelis
Į didelę laimę
Jūs šeimą išves!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jis-siandien-graziausi-ly.html