Sveikinimai - Vestuvės

Jaunieji, būkite laimingi,
Kiekvienas šiandien palinkės...
O mes prie žodžių tų prasmingų
Pridurti norim iš širdies:
Kad namuose kvepėtų duona,
Kad smagūs krykštautų vaikai,
Kad jūsų meilė dar stiprėtų,
Kai sidabru šarmos plaukai...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jaunieji-bukite-laimingi-.html

Pasistatykite jaukius namus, pasodinkite vešlų sodą, o kai po žydinčių obelų vainiku smagiai krykštaus jūsų vaikai, nepamirškite padėkoti likimui, kad jis nepašykštėjo jums tikrosios laimės spindulių...

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/pasistatykite-jaukius-nam.html

Kokia graži diena, kai meilė
Lyg saulė šviečia jums abiem,
Kai šypsosi dangus ir žemė,
O pievos sveikina gėlėm.
Tegul ši pasaka neblėsta
Rytoj, poryt ir niekados,
Lai priesaikos žodžius it maldą
Jūs širdys nuolat atkartos...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kokia-grazi-diena-kai-mei.html

Jauniesiems palinkėkim laimės.
Tegul jauki namų šviesa
Lyg aidas dangiškos palaimos
Apgobs jų sielas, o tiesa,
Kur amžių bandymą atlaikė,
Tegul kasdieną tik tvirtės:
Savų namų ir dūmai saldūs,
Šeima žmogaus jėgų versmė!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jauniesiems-palinkekim-la.html

Mylimas broli, džiaugiuosi, kad su šia diena baigiasi tavo vienatvė, kad šalia tavęs bus nuostabi moteris tavo išrinktoji. O aš įgysiu brangią seserį, kurios man taip trūko visą gyvenimą. Nuoširdžiai tikiu, jogjūsų laukia graži ir šviesi ateitis, kad būdami kartu jūs patirsite visą gyvenimo pilnatvę, atskleisite daugybę anksčiau nepastebėtų pasaulio spalvų, mėgausitės namų palaima ir dalinsitės laimės šviesa su savo artimaisiais. Ilgų ir gražių bendro gyvenimo metų!

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mylimas-broli-dziaugiuosi.html

Mylimas broli, brangioji broliene! Seniai mano širdis jautė, jog esate skirti vienas kitam, bet tik šiandien pirmą kartą galiu kreiptis į jūsų šeimą. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad išaušo iškilminga jūsų sutuoktuvių diena. Tegul ji paženklina ilgo ir darnaus vedybinio gyvenimo pradžią. Kartu su visais, susirinkusiais jūsų pasveikinti, iš visos širdies linkiu darnos, supratimo, meilės. Numokite ranka į nesklandumus, kurie gali pastoti jums kelią, neleiskite įsižiebti nė menkiausiai nesantaikos kibirkštėlei, gerbkite, branginkite vienas kitą tuomet jūsų gyvenimo kelias išties bus nuklotas rožėmis.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mylimas-broli-brangioji-b.html

Jeigų vestuvių dieną lyja,
Palaimą sėja ši vėsa Ir žada,
jog apglėbs tą šeimą Dorybė, santarvė, skalsa...
O jei naktis miglotą šydą
Gausiu žvaigždžių lietum nusės,
Jaunų širdžių svajas slapčiausias
Jų spindesys tikrai įspės...
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jeigu-vestuviu-diena-lyja.html

Brangus jaunavedžiai, šiandien Jūsų meilės laivas išplaukia į naujo gyvenimo vandenyną. Tegul švelniai šnara jo baltosios burės, genamos palankaus likimo vėjo, tegul šypsosi saulė, tegul borto niekuomet neužlieja negandų bangos, o linksmuolių žuvėdrų pulkai lai pranašauja artėjantį svajonių uostą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangus-jaunavedziai-sian.html

Būkite laimingi,
Suradę vienas kitą.
Būkite laimingi,
Kaip žiedai pražydę.

Būkite laimingi,
Žiedelius sumainę.
Neškite rytojui
Santaiką ir dainą.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bukite-laimingi-surade-vi.html

Aš jums, JAUNIEJI, dovanosiu Daug mažyčių saulių Lauką žydinčių Šiltų ir gelsvų pienių. Tik priimkite, Kad šviesu jums būtų Ir džiugu pasauly, Kad dainuotumėt Su pavasariu švelniu. Tik priimkite.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/as-jums-jaunieji-dovanosi.html