Sveikinimai - Vestuvės

Baltas nuotakos rūbas, rūtelės...
Ir gyvenimas naujas prieš jus.
Bet tyresnis už baltąjį rūbą
Tai šeimos židinys nuoširdus.

Jis skaidrus!
Tegul niekas nedrįsta Sužaloti, apnuodyti jį!
Tegul neša jis visad jaunystę,
Žvaigždele tegul spindi kely.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/baltas-nuotakos-rubas-rut.html

Būkite kaip saulė:
Savo širdžių šilumą
Dovanokite ir žmogui,
Ir medžiui, ir paukščiui,
Ir gėlei.
Būkit kaip šaltinis:
Iš gerumo versmės
Leiskit visiems pasisemti.
Nuoširdumas, kantrybė,
Švelnumas
Su jumis tegul Lieka gyventi.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bukite-kaip-saule-savo-si.html

Kvepia rūtos.
O aukso žiedeliai
Sumainyti
Ant rankų baltų...
Linkim visą
Gyvenimo kelią
Susikibus už rankų
Nueiti kartu.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kvepia-rutos-o-aukso-zied.html

Būkit dideli jūs savo meile,
Savo užmojais ir siekiais.
Ir į vaivorykštę panašūs,
Kuri, per dangų nusidriekus,
Visiems dalina po užburtą lašą
Vilties, paguodos,
Džiaugsmo, gėrio
Ir nuostabiausiom
Varsom žėri.
Būkit į vaivorykštę panašūs.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/bukit-dideli-jus-savo-mei.html

Šiandien šventė.
Kokia brangi šventė!
Baltas nuometas, gėlės,
Ir dainos aidės.
Jūsų širdys
Nuo šiandien
Kartu eis gyventi.
Kartu dirbs,
Kartu džiaugsis,
Kartu ir liūdės.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/siandien-svente-kokia-bra.html

Šiandien laimingiausia judviejų diena:
Dangų puošia saulė, veidus šypsena.
Du žiedai auksiniai spindi viltimi,
Kad Dangaus palaimos būsit lydimi,
Kad keliuos dulkėtuos klysti nereikės,
Ligi šimto metų žvaigždės jums žėrės!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/siandien-laimingiausia-ju.html

Statykite meilės pilį,
Tieskit į laimę tiltus,
Židinį jaukų užkurkit
Jis žvarboje sušildys.

Saugokit meilės rūmą,
Ženkite laimės tiltais,
Bet už viską labiausiai
Branginkite mylinčią širdį!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/statykite-meiles-pili-tie.html

Sumainėt aukso žiedus
Ne dienai, bet amželiui.
Už jūsų laimę ilgą
Šampano taurę keliam!

Lai šviesūs bus namučiai,
Lai bus skalsi duonužė,
Lai stiebsis atžalėlės
Lyg ąžuolų giružė!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/sumainet-aukso-ziedus-ne-.html

Tai ne žiedai ant rankų žėri,
Tai jūsų priesaika šventa.
Tegul prasmė jos neišblėsta
Per amžius, niekad, niekada!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/tai-ne-ziedai-ant-ranku-z.html

Brangūsjaunavedžiai,
karštai sveikiname Jus, sukūrusius naują šeimą. Tegul šis atsakingas žingsnis suteikia Jums naujų kūrybinių galių, tegul jauki namų židinio ugnelė išsklaido visus rūpesčius, tegul bendro gyvenimo kelias būna ilgas ir giedras.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangusjaunavedziai-karst.html