Sveikinimai - Vestuvės

Miela kolege, mes nepažįstame tavo išrinktojo, na, nebent iš tavo pasakojimų, tačiau esame įsitikinę, kad jis pats geriausias pasaulyje, nes tu jį pamilai ir nusprendei susieti su juo savo gyvenimą. Linkime jums, brangieji, daug stiprybės ir kantrumo, daug drąsos ir išminties, sėkmės ir fantazijos viso to prireiks, kad ilgus metus išsaugotumėte savo meilę, o jeigu ją išsaugosite būsite laimingi jūs, bus laimingi ir jūsų vaikai.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/miela-kolege-mes-nepazist.html

Ši diena žymi Jūsų bendro gyvenimo pradžią. O Jūs abu jauni ir mylintys, kupini jėgų ir ryžto. Tegul niekad neišblėsta šie jausmai, šios galios. Tegul sėkmė Jus lydi visuose darbuose, tegul bus įgyvendinti visi sumanymai, tegul laimės paukštė kuo dažniau lanko Jūsų namus.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/si-diena-zymi-jusu-bendro.html

Brangioji Mama,
man buvo nelengva susitaikyti su tuo, kad nuo šiol šalia Tavęs sėdės ne mano tėvas... Bet paskui supratau, kad Tu, kaip ir kiekviena moteris, trokšti laimės ir ramybės. Linkiu Tau, brangiausioji Mamyte, kad nė vienas, net pats mažiausias debesėlis netemdytų tavo šeimyninio gyvenimo mėlynės, kad visada žydėtų gėlės po tavo langais, kad namai visada kvepėtų duona, kad juose tvyrotų palaima.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangioji-mama-man-buvo-n.html

Tėve, nuoširdžiai džiaugiamės, kad Tu pajėgei įveikti netekties skausmą ir lyg pasakų paukštis iš sielvarto pelenų prisikėlei naujam gyvenimui. Mes laimingi, kad šalia Tavęs džiaugsmuose ir varge bus mylinti, mokanti suprasti ir užjausti moteris Tavo Žmona, kad Jūs su Dievo palaiminimu kursite savo gyvenimą, o mūsų tėviškės namuose ir vėl sužėruos jauki namų židinio ugnelė. Iš visos širdies sveikiname Jus ir linkime gražių ir giedrų metų.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/teve-nuosirdziai-dziaugia.html

Kaip saulė užteka kasryt,
Kaip iš po sniego kalas daigas,
Taip jūs, atgimę antrąsyk,
Išeinat laimės pasitikt,
Ir širdys vasara vėl džiaugias.

Tegul nuo šiol naujuos namuos
Apsigyvens viltis ir meilė,
Tegul nestinga šilumos,
Jaukumo, duonos ir darnos,
O liūdesys išblės savaime.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kaip-saule-uzteka-kasryt-.html

O, meilė! Tai aistra galinga,
Stichijos šėlsmas, tai audra.
Ji blaško mūsų jaunas širdis.
Jos niekad, niekad negana!

Žaibais ji mūsų sielas raižo,
Kas gyvas liktų!? Bet po jos
Nubunda jausmas palaimingas P
risirišimo, pagarbos...

Darnios šeimos gaivioj verdenėj
Pasėmę vėl naujų jėgų
Patirsit, kad namų ramybę
Ne veltui laimina dangus!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-meile-tai-aistra-galing.html

Kol plaka nerami širdis,
Tol joj vilties daigelis virpa,
Kad laimė ne kitų lemtis,
Kad kiekvienam krislelis skirtas...

Kol joj alsuoja gyvastis,
Ji ieško ištikimo draugo
Ir lizdą jaukų susivyt
Ji vėl ir vėl atkakliai bando.

Neveltui liaudies išmintis
Mūs sąmonėn iš amžių beldžias:
SAVUOS namuos, tegu kukliuos,
Net aitrūs dūmai būna saldūs.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kol-plaka-nerami-sirdis-t.html

Brangi sese, gyvenimas tavęs nelepino. Tiesa, jis bėrė rožes ant tavo kelio, tik kažkodėl vertė žengti vien per jų dyglius. Dabar, kai atėjo tavo gyvenimo vidurdienis, kai saulė pakilo į zenitą ir skaisčiai šviečia, nes lemtingų permainų vėjas nuvaikė visus debesėlius, tu eini prie altoriaus su meilės ir džiaugsmo kupina širdimi. Linkiu, kad nuo šios dienos tu žengtum tik per rožių žiedlapius!
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/brangi-sese-gyvenimas-tav.html

Atrodo, tik vakar pavasaris šėlo,
Ir skleidėte skrydžiui sparnus,
O štai jau rūkai sidabru padabino
Šermukšnių karolius karčius...

Nors metai skubėjo lyg vėjai benamiai
Vaikystė, jaunystė, branda
Bet saulė rugsėjo tikrai dar sušildys
Sava, netikėta aistra.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/atrodo-tik-vakar-pavasari.html

Jūsų geros širdys
Laimės išsiilgo,
Linažiedės akys
Žvelgia ateitin,
Kur žiedai auksiniai
Tartum saulė žvilga,
Ragina pakilti
Su nauja viltim.
http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jusu-geros-sirdys-laimes-.html