Sveikinimai - Vestuviniai sveikinimai

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų
Lašelį laimės gerkite pusiau.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-eisit-eikit-tik-kartu-1.html

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.
Tad dalinkitės Judu vargais,
Ir laimės mažyte dalele.
Viską, viską dabar jau perpus,
Visą ilgą gyvenimo kelią.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/jau-likimas-jums-ziedus-s.html

Branginti meilę - reik mokėti,
Kas metai dvigubinti ją.
Mylėti - tai ne sode sėdėti
Ar dūsauti mėnulio šviesoje.
Gyvenant darganos užeina
Ir jas pakelt drauge reikės,
Juk meilė panaši į dainą,
O dainą ne bet kas sudės.
Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/branginti-meile-reik-moke.html

Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti,
žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas ? mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.
Mes jums palinkėsim - darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti.
Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.
Tegu neužgęsta jaukūs žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros tenetemdo šešeliai
Dabar ir vėliau, - niekados.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ateina-toks-laikas-laksti-2.html

O dviese juk geriau,
Ir saulė šviečia maloniau,
Ir gėlės žydi skaisčiau.
Bet dviese ir sunkiau -
Gyventi reikia jau už du,
Kentėt ir džiaugtis vėl kartu.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/o-dviese-juk-geriau-ir-sa.html

Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos,
Kad akys, rankos, žodžiai, balsas
Kasdien ieškotų džiaugsmo, šilumos.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/ir-kliuties-nepabugtumet-.html

Kiek pavasarių žaliuoja prieky,
Mokėkit laukti - patys jie ateis,
Gyvenimą mylėdami mokėkit
Dalytis juo kai reikia su kitais.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kiek-pavasariu-zaliuoja-p.html

Mokėkit gimti kas dieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus,
Tegul pro šalį dienos nepradunda,
Te jos ilgesnės būna už metus..

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/mokekit-gimti-kas-diena-k.html

Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,-
Mylėkit vienas kitą.
Kai viesulai ims siausti
Ir negandom dangus pajuos,-
Laikykit vienas kitą.
Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,-
Matykit vienas kitą.
Kai džiaugsmas degs,
Ar skausmas maus Jums širdį,-
Girdėkit veinas kitą.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/kai-pauksciai-gers-dangau.html

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau,
Lai negandos už vartų pasilieka,
Juk žmogų vienišą užpult lengviau.
O mes kartu! Mes drąsūs, mes laimingi
Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau,
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia,
Du o du takai, į platų kelią susilieja.

http://www.geri-sveikinimai.lt/sveikinimas/nuo-siol-per-puse-duonos--2.html